MENTORING

Mentor je

je ochoten sdílet nejen své úspěchy, ale i neúspěchy, zkušenosti na dané profesní cestě. Dovede naslouchat, dodávat podnětné nápady a pomáhat menteemu nahlížet na problematiku z nových úhlů pohledu.

Tímto přístupem mentor podporuje vytvoření bezpečného prostředí pro učení se. Mentor je ten, kdo může být menteemu ve své odborné oblasti příkladem.

Mentee je

je každý, kdo má zájem pracovat intenzivní formou na svém rozvoji.

Mentee v průběhu mentoringu získává podporu a informace o možnostech řešení různých situací vycházejících ze zkušenosti mentora. Jasné a konkrétní příklady řešení jsou velmi motivující pro ochotu dále se kreativně rozvíjet.

Mentoring je účinný profesionální způsob předávání a rozvoje odborných, osobnostních a měkkých dovedností včetně manažerských. Jde o profesionální rozvojový vztah dvou osob, mentora a menteee založený na důvěře. Mentor sdílí své zkušenosti, znalosti a dovednosti a působí jako průvodce menteeho v daném tématu a podporuje ho v rozvoji. Tento vztah funguje na principu partnerské komunikace a ochotě učit se od sebe navzájem.

Mentor disponuje expertízou v různých oblastech, má zájem předávat své zkušenosti a dovednosti a chce pomoci menteemu v jeho osobním i profesním rozvoji.

Objednejte si mentoring

Cena: 3 000,- Kč za hodinu
Požaduji službu v cizím jazyce