KDO JSEM

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Jsem mediátorka, koučka a lektorka. Absolvovala jsem  specializační kurzy a výcviky mediace, psychoterapie, psychoanalýzy a koučingu. Složila jsem státní zkoušky z mediace a rodinné mediace a jsem zapsanou mediátorkou a zapsanou rodinnou mediátorkou. Jsem lektorkou a školitelkou mediace ve vlastní Škole mediace, předsedkyní zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora. Jsem členkou Asociace manželských a rodinných poradců. Jsem také předsedkyní zapsaného spolku Kappa Beta Institut z.s., který podporuje vzdělávání, osvětu a rozvoj mediace v českém prostředí.

Své služby poskytuji v češtině a angličtině.

S kým spolupracuji

zapsaný mediátor
akreditovaná mediátorka

Eva Kubištová

vedoucí mediační kanceláře