O MNĚ

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Jsem mediátorka, koučka a lektorka. Absolvovala jsem  specializační kurzy a výcviky mediace, psychoterapie, psychoanalýzy a koučinku. Složila jsem státní zkoušky z mediace a rodinné mediace a jsem zapsanou mediátorkou a zapsanou rodinnou mediátorkou. Jsem lektorkou a školitelkou mediace ve vlastní Škole mediace, předsedkyní zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora. Jsem členkou Asociace manželských a rodinných poradců. Jsem také předsedkyní zapsaného spolku Kappa Beta Institut z.s., který podporuje vzdělávání, osvětu a rozvoj mediace v českém prostředí.

Své služby poskytuji v češtině a angličtině.

Ing. Kateřina Bělková

Mediace - Ing. Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka a zapsaná rodinná mediátorka
Spojte se se mnou

Jaké služby vám mohu nabídnout

Nařízené setkání se zapsaným mediátorem.
400,-Kč/za započatou hodinu | strany hradí rovným dílem

MEDIACE

Mediace, rodinná mediace, sousedská mediace
Mediace je specifický způsob řešení sporů za pomoci mediátora, o který můžete kdykoliv požádat sami nebo vám může být nařízena soudem. Jedná se o profesionálně vedený, moderovaný proces, jehož výsledkem je mediační dohoda.
3 000,- Kč/za započatou hodinu | strany hradí rovným dílem
4 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem
5 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem
Vstupní konzultace je vhodná pro každého kdo se potřebuje nejdříve zorientovat ve způsobu řešení své záležitosti.
1 000,-Kč za hodinu
Koučink je individuální způsob vedení, který je založený na vašem potenciálu, způsobech myšlení, hodnotách a prioritách, vedený osobně nebo přes online. Koučink vám přátelským a angažovaným přístupem poskytuje pomoc, podporu, vedení a motivaci.
2 000,-Kč za hodinu
Poskytuji službu párových konzultací.
2 000,-Kč za hodinu
Poskytuji mediační supervizi mediátorům, která podporuje sebereflexi a poskytuje schopnost orientace v řešení mediačních případů.
2 000,-Kč za hodinu