O MNĚ

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Jsem mediátorka, expertka na komunikaci a profesionální vyjednávání a zakladatelka Školy mediace.

Absolvovala jsem řadu profesionálních a specializačních výcviků a kurzů mediace, komunikace, vyjednávání, psychoterapie, psychoanalýzy a koučinku. Složila jsem státní zkoušky z mediace a rodinné mediace a jsem tak zapsanou mediátorkou a zapsanou rodinnou mediátorkou.

Jsem ambasadorkou Školy mediace, které byly uděleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dvě akreditace na výcviky a kurzy mediace a předsedkyní neziskové organizace Kappa Beta Institut, z.s., která podporuje vzdělávání, osvětu a rozvoj mediace v českém prostředí a které byly uděleny akreditace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy i Ministerstvem vnitra jako vzdělávací instituci.

Také bylo Kappa Beta Institutu, z.s. uděleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra dalších 8 akreditovaných výcviků a kurzů mediace (úvod do mediace, mediace, mediátor, rodinná mediace, rodinná mediace, interdisciplinární spolupráce a školní mediace).

Jsem členkou Asociace manželských a rodinných poradců.

Své služby poskytuji v češtině a angličtině.

Ing. Kateřina Bělková

Mediace - Ing. Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka a zapsaná rodinná mediátorka
Spojte se se mnou

Jaké služby vám mohu nabídnout

Nařízené setkání se zapsaným mediátorem.
400,-Kč/za započatou hodinu | strany hradí rovným dílem
Mediace je specifický způsob řešení sporů za pomoci mediátora, o který můžete kdykoliv požádat sami nebo vám může být nařízena soudem. Jedná se o profesionálně vedený, moderovaný proces, jehož výsledkem je mediační dohoda.
3 000,- Kč/za započatou hodinu | strany hradí rovným dílem
4 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem
5 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem
Konzultace je vhodná pro každého kdo se potřebuje nejdříve zorientovat ve způsobu řešení své záležitosti.
2 000,-Kč za hodinu
Poskytuji služby párové konzultace.
2 000,-Kč za hodinu
Poskytuji mediační supervizi mediátorům, která podporuje sebereflexi a poskytuje schopnost orientace v řešení mediačních případů.
2 000,-Kč za hodinu