Škola mediace

Název kurzu: Komplexní výcvik mediátora (9 dnů)

 

Termín (PLNĚ OBSAZEN):I. část: 4. 9. - 6. 9. 2019 II. část: 16. 10. - 18. 10. 2019 III. část: 23. 10. - 25. 10. 2019
Termín (AKTUÁLNĚ ZBÝVÁ POSLEDNÍ MÍSTO):I. část: 6. 11. - 8. 11. 2019 II. část: 13. 11. - 15. 11. 2019 III. část: 20. 11. - 22. 11. 2019
Termín (NOVINKA):I. část: 6. 12. - 8. 12. 2019 II. část: 10. 01. - 12. 01. 2020 III. část: 24. 01. - 26. 01. 2020
Termín:I. část: 26. 02. - 28. 02. 2020 II. část: 18. 03. - 20. 03. 2020 III. část: 01. 04. - 03. 04. 2020
Časové rozmezí:9:00 - 16:30
Místo konání:Na Pěšinách 66, Praha - Kobylisy
Garant kurzu:Je Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka, předsedkyně zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora.
Propozice:Jedná se o 3 moduly vždy st - pá, 9:00 – 16:30 hodin První stupeň je vstupní a dozvíte se v něm: - co je mediace - jaké jsou zásady mediace - jaké jsou podmínky pro mediaci - co je konflikt a jaká je jeho dynamika - jaké postupy používají lidé při řešení konfliktů - jaké jsou základní mediační techniky Vše samozřejmě procvičíme na praktických příkladech. Druhý stupeň prohlubuje znalosti získané v prvním stupni a dozvíte se v něm: - jaké jsou další pokročilé mediační techniky - jak lépe naslouchat klientům a odhalit jejich potřeby a zájmy - jaký je průběh mediace v jednotlivých fázích - jak postupovat v obtížných situacích. Všechny teoretické znalosti budou upevněny a ověřeny v praktickém nácviku modelových mediačních kauz. A třetí stupeň prohlubuje znalosti získané v předchozích stupních a je bezprostřední přípravou na zkoušky mediátora podle zákona o mediaci. Dozvíte se v něm: - jaké je postavení mediátora a mediace v českém právním řádu - jak vykonávat profesi mediátora a jaké jsou tipy pro dobrou praxi - jak upevňovat a rozvíjet své mediační schopnosti a znalosti - jak pracovat s náročným klientem - jak vyjednávat mediační dohodu - jak se připravit na zkoušku mediátora V rámci přípravy ke zkoušce budou teoretické znalosti upevněny a ověřeny v praktickém nácviku modelových mediačních kauz. Na kurzu je vyžadována aktivní a iniciativní účast, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných mediačních jednání. Není možná pouze pasivní účast bez plného zapojení. Škola mediace je zakončena osvědčením. Jednotlivé stupně není možné přeskakovat nebo obejít, protože na sebe navazují. V průběhu kurzu je poskytováno drobné občerstvení.
Cena: Cena kurzu je 23.300 Kč.

Název kurzu: Příprava na zkoušku mediátora – Mediační praktika (3 dny)

 

Termín:29.1. – 31.1. 2020
Termín:27.5. – 29.5. 2020
Termín:30.9. – 2.10. 2020
Časové rozmezí:Tři dny 9:00 – 16:30
Místo konání:Na Pěšinách 66, Praha - Kobylisy
Garantem kurzu:Je Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka, předsedkyně zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora.
Propozice:Jedná se o 1 třídenní modul vždy v čase 9:00 – 16:30. Tento kurz je přímou přípravou na zkoušku mediátora, kterou podle pořádá Ministerstvo spravedlnosti, nebo Česká advokátní komora. V průběhu kurzu si zopakujete teoretické základy mediace, ale zejména budete cvičit své mediátorské dovednosti. Náplň kurzu vychází z vyhlášky č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora, v platném znění. Kurz je rovněž vhodný pro mediátora, který potřebuje získat nezbytné praktické zkušenosti nebo si potřebuje rozšířit a upevnit své mediátorské dovednosti. Součástí kurzu je zpětná vazba a doporučení pro efektivnější práci a tipy ke zkoušce. Na kurzu je vyžadována aktivní a iniciativní účast, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných mediačních jednání. V průběhu kurzu je poskytováno drobné občerstvení.
Cena:Cena kurzu je 9.300,- Kč

Název kurzu: Komplexní výcvik rodinného mediátora (9 dnů)

 

Termín (OBSAZEN):4.3. – 6.3.2020, 25.3. – 27.3.2020, 22.4. – 24.4.2020
Časové rozmezí:Třikrát tři dny, vždy st, čt, pá 9:00 - 16:30
Místo konání:Na Pěšinách 66, Praha - Kobylisy
Garantem kurzu:Je Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka, předsedkyně zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora.
Propozice:Jedná se o 3 moduly vždy st - pá, 9:00 – 16:30 hodin První stupeň je vstupní a dozvíte se v něm: - co je rodinná mediace - základní pojetí zákona o rodině a sociálních službách - jaké jsou zásady rodinné mediace - jaké jsou podmínky pro rodinnou mediaci - co je konflikt a jaká je jeho dynamika - jaké postupy používají lidé při řešení rodinných konfliktů - jaké jsou základní mediační techniky Vše samozřejmě procvičíme na praktických rodinných příkladech. Druhý stupeň prohlubuje znalosti získané v prvním stupni a dozvíte se v něm: - jaké jsou další pokročilé mediační techniky - jak lépe naslouchat klientům a odhalit jejich potřeby a zájmy - jaký je průběh mediace v jednotlivých fázích - jak postupovat v obtížných situacích. Všechny teoretické znalosti budou upevněny a ověřeny v praktickém nácviku modelových rodinných mediačních kauz. A třetí stupeň prohlubuje znalosti získané v předchozích stupních a je bezprostřední přípravou na zkoušky mediátora podle zákona o mediaci. Dozvíte se v něm: - jaké je postavení mediátora a mediace v českém právním řádu - jak vykonávat profesi mediátora a jaké jsou tipy pro dobrou praxi - jak upevňovat a rozvíjet své mediační schopnosti a znalosti - jak pracovat s náročným klientem - jak vyjednávat mediační dohodu - jak se připravit na zkoušku mediátora V rámci přípravy ke zkoušce budou teoretické znalosti upevněny a ověřeny v praktickém nácviku modelových mediačních kauz. Na kurzu je vyžadována aktivní a iniciativní účast, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných mediačních jednání. Není možná pouze pasivní účast bez plného zapojení. Škola mediace je zakončena osvědčením. Jednotlivé stupně není možné přeskakovat nebo obejít, protože na sebe navazují. V průběhu kurzu je poskytováno drobné občerstvení.
Cena: Cena kurzu je 23.300,- Kč

Název kurzu: Mediace pro práci s rodinou (6 dnů)

 

Termín (OBSAZEN):27.11. – 29.11.2019, 8.1. – 10.1.2020
Časové rozmezí:Dvakrát tři dny, vždy st, čt, pá, 9:00 – 16:30
Místo konání:Na Pěšinách 66, Praha - Kobylisy
Garantem kurzu:Je Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka, předsedkyně zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora.
Propozice:Jedná se o 2 třídenní moduly vždy v čase 9:00 – 16:30. Tento kurz je koncipován jako základ pro využívání mediace a mediačních technik, zejména aktivního naslouchání v každodenní práci s rodinou a dětmi. Kurz ocení pracovníci s dětmi, sociální pracovníci v rámci OSPOD, případně ve školství. Na kurzu si osvojíte teoretické znalosti mediace a také techniky pro využití v běžném životě i při pracovním vyjednávání. Na kurzu je vyžadována aktivní a iniciativní účast, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných mediačních jednání. V průběhu kurzu je poskytováno drobné občerstvení.
Cena: Cena kurzu je 16.900,- Kč