Škola mediace

Název kurzu: Komplexní výcvik mediátora (9 dnů)

 

Termín (PLNĚ OBSAZEN):I. část: 4. 9. - 6. 9. 2019 II. část: 16. 10. - 18. 10. 2019 III. část: 23. 10. - 25. 10. 2019
Termín (PLNĚ OBSAZEN):I. část: 6. 11. - 8. 11. 2019 II. část: 13. 11. - 15. 11. 2019 III. část: 20. 11. - 22. 11. 2019
Termín (PLNĚ OBSAZEN):I. část: 6. 12. - 8. 12. 2019 II. část: 10. 01. - 12. 01. 2020 III. část: 24. 01. - 26. 01. 2020
Termín (POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA:I. část: 26. 02. - 28. 02. 2020 II. část: 18. 03. - 20. 03. 2020 III. část: 01. 04. - 03. 04. 2020
Termín:I. část: 25. 03. - 27. 03. 2020 II. část: 22. 04. - 24. 04. 2020 III. část: 28. 04. - 30. 04. 2020
Časové rozmezí:9:00 - 16:30
Místo konání:Na pěšinách 66, Praha - Kobylisy
Garant kurzu:Je Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka, předsedkyně zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora.
Propozice:Jedná se o 3 moduly vždy st - pá, 9:00 – 16:30 hodin. První stupeň je vstupní a dozvíte se v něm: - co je mediace - jaké jsou zásady mediace - jaké jsou podmínky pro mediaci - co je konflikt a jaká je jeho dynamika - jaké postupy používají lidé při řešení konfliktů - jaké jsou základní mediační techniky. Vše samozřejmě procvičíme na praktických příkladech. Druhý stupeň prohlubuje znalosti získané v prvním stupni a dozvíte se v něm: - jaké jsou další pokročilé mediační techniky - jak lépe naslouchat klientům a odhalit jejich potřeby a zájmy - jaký je průběh mediace v jednotlivých fázích - jak postupovat v obtížných situacích. Všechny teoretické znalosti budou upevněny a ověřeny v praktickém nácviku modelových mediačních kauz. A třetí stupeň prohlubuje znalosti získané v předchozích stupních a je bezprostřední přípravou na zkoušky mediátora podle zákona o mediaci. Dozvíte se v něm: - jaké je postavení mediátora a mediace v českém právním řádu - jak vykonávat profesi mediátora a jaké jsou tipy pro dobrou praxi - jak upevňovat a rozvíjet své mediační schopnosti a znalosti - jak pracovat s náročným klientem - jak vyjednávat mediační dohodu. V rámci přípravy ke zkoušce budou teoretické znalosti upevněny a ověřeny v praktickém nácviku modelových mediačních kauz. Na kurzu je vyžadována aktivní a iniciativní účast, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných mediačních jednání. Není možná pouze pasivní účast bez plného zapojení. Škola mediace je zakončena osvědčením. Jednotlivé stupně není možné přeskakovat nebo obejít, protože na sebe navazují. V průběhu kurzu je poskytováno drobné občerstvení.
Cena: Cena kurzu je 23.300 Kč.

Název kurzu: Mediační praktika (3 dny)

 

Termín (POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA):29.1. – 31.1. 2020
Termín (NOVINKA):19.2. - 21.2.2020
Termín:27.5. – 29.5. 2020
Termín:30.9. – 2.10. 2020
Časové rozmezí:Tři dny 9:00 – 16:30
Místo konání:Na pěšinách 66, Praha - Kobylisy
Garantem kurzu:Je Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka, předsedkyně zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora.
Propozice:Jedná se o 1 třídenní modul vždy v čase 9:00 – 16:30.V průběhu kurzu si zopakujete teoretické základy mediace, mediační postupy a techniky, ale zejména budete cvičit své mediátorské dovednosti v mediačních kauzách. Kurz je vhodný pro mediátora, který potřebuje získat nezbytné praktické zkušenosti nebo si potřebuje rozšířit a upevnit své mediátorské schopnosti. Součástí kurzu je zpětná vazba a doporučení pro efektivnější práci. Na kurzu je vyžadována aktivní a iniciativní účast, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných mediačních jednání. V průběhu kurzu je poskytováno drobné občerstvení.
Cena:Cena kurzu je 9.300,- Kč

NOVINKA

Název kurzu: Mediační večery (3 večery)

 

Termín:29.1. – 31.1. 2020
Časové rozmezí:Tři dny 17:00 – 20:00
Místo konání:Na pěšinách 66, Praha - Kobylisy
Garantem kurzu:Je Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka, předsedkyně zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora.
Propozice:Jedná se o 1 třídenní večerní modul vždy v čase 17:00 – 20:00.V průběhu kurzu se zaměříme na praktické mediační postupy a techniky. Vedle toho budete cvičit své mediátorské dovednosti v mediačních kauzách. Kurz je vhodný pro mediátora, který potřebuje získat nezbytné praktické zkušenosti nebo si potřebuje rozšířit a upevnit své mediátorské schopnosti. Součástí kurzu je zpětná vazba a doporučení pro efektivnější práci. Na kurzu je vyžadována aktivní a iniciativní účast, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných mediačních jednání. V průběhu kurzu je poskytováno drobné občerstvení.
Cena:Cena kurzu je 3.900,- Kč

Název kurzu: Praktický kurz rodinného mediátora (6 dnů)

 

Termín (OBSAZEN):4.3. – 6.3.2020, 25.3. – 27.3.2020
Časové rozmezí:Dvakrát tři dny, vždy st, čt, pá 9:00 - 16:30
Místo konání:Na pěšinách 66, Praha - Kobylisy
Garantem kurzu:Je Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka, předsedkyně zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora.
Propozice:Jedná se o 2 moduly vždy st - pá, 9:00 – 16:30 hodin. První stupeň je vstupní a dozvíte se v něm: - co je rodinná mediace - základní pojetí zákona o rodině a sociálních službách - jaké jsou zásady rodinné mediace - jaké jsou podmínky pro rodinnou mediaci - co je konflikt a jaká je jeho dynamika - jaké postupy používají lidé při řešení rodinných konfliktů - jaké jsou základní mediační techniky Vše samozřejmě procvičíme na praktických rodinných příkladech. Druhý stupeň prohlubuje znalosti získané v prvním stupni a dozvíte se v něm: - jaké jsou další pokročilé mediační techniky - jak lépe naslouchat klientům a odhalit jejich potřeby a zájmy - jaký je průběh mediace v jednotlivých fázích - jak postupovat v obtížných situacích. Všechny teoretické znalosti budou upevněny a ověřeny v praktickém nácviku modelových rodinných mediačních kauz. Dozvíte se v něm: - jaké je postavení mediátora a mediace v českém právním řádu - jak vykonávat profesi mediátora a jaké jsou tipy pro dobrou praxi - jak upevňovat a rozvíjet své mediační schopnosti a znalosti - jak pracovat s náročným klientem - jak vyjednávat mediační dohodu. V rámci přípravy ke zkoušce budou teoretické znalosti upevněny a ověřeny v praktickém nácviku modelových mediačních kauz. Na kurzu je vyžadována aktivní a iniciativní účast, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných mediačních jednání. Není možná pouze pasivní účast bez plného zapojení. Škola mediace je zakončena osvědčením. Jednotlivé stupně není možné přeskakovat nebo obejít, protože na sebe navazují. V průběhu kurzu je poskytováno drobné občerstvení.
Cena: Cena kurzu je 16.900,- Kč