ŠKOLA MEDIACE

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Název kurzu: Komplexní výcvik mediátora (9 dnů)

 

Termín (PLNĚ OBSAZEN):I. část: 4. 9. - 6. 9. 2019 II. část: 16. 10. - 18. 10. 2019 III. část: 23. 10. - 25. 10. 2019
Termín (PLNĚ OBSAZEN):I. část: 6. 11. - 8. 11. 2019 II. část: 13. 11. - 15. 11. 2019 III. část: 20. 11. - 22. 11. 2019
Termín (PLNĚ OBSAZEN):I. část: 6. 12. - 8. 12. 2019 II. část: 10. 01. - 12. 01. 2020 III. část: 24. 01. - 26. 01. 2020
Termín (POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA):I. část: 26. 02. - 28. 02. 2020 II. část: 18. 03. - 20. 03. 2020 III. část: 01. 04. - 03. 04. 2020
Termín:I. část: 27. 03. - 29. 03. 2020 II. část: 24. 04. - 26. 04. 2020 III. část: 01. 05. - 03. 05. 2020
Termín:I. část: 20.5 - 22.5. 2020 II. část: 3.6 - 5.6. 2020 III. část: 17.6 - 19.6.2020
Časové rozmezí:Třikrát tři dny, 9:00 - 16:30
Místo konání:Na pěšinách 66, Praha - Kobylisy
Garant kurzu:Je Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka, předsedkyně zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora.
Propozice:Jedná se o 3 moduly. První modul je vstupní a dozvíte se v něm: - co je mediace - jaké jsou zásady mediace - jaké jsou podmínky pro mediaci - co je konflikt a jaká je jeho dynamika - jaké postupy používají lidé při řešení konfliktů - jaké jsou základní mediační techniky. Vše samozřejmě procvičíme na praktických příkladech. Druhý modul prohlubuje znalosti získané v prvním modulu a dozvíte se v něm: - jaké jsou další pokročilé mediační techniky - jak lépe naslouchat klientům a odhalit jejich potřeby a zájmy - jaký je průběh mediace v jednotlivých fázích - jak postupovat v obtížných situacích. Všechny teoretické znalosti budou upevněny a ověřeny v praktickém nácviku modelových mediačních kauz. A třetí modul prohlubuje znalosti získané v předchozích modulech a je bezprostřední přípravou na zkoušky mediátora podle zákona o mediaci. Dozvíte se v něm: - jaké je postavení mediátora a mediace v českém právním řádu - jak vykonávat profesi mediátora a jaké jsou tipy pro dobrou praxi - jak upevňovat a rozvíjet své mediační schopnosti a znalosti - jak pracovat s náročným klientem - jak vyjednávat mediační dohodu. V rámci přípravy ke zkoušce budou teoretické znalosti upevněny a ověřeny v praktickém nácviku modelových mediačních kauz. Na kurzu je vyžadována aktivní a iniciativní účast, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných mediačních jednání. Není možná pouze pasivní účast bez plného zapojení. Škola mediace je zakončena osvědčením. Jednotlivé moduly není možné přeskakovat nebo obejít, protože na sebe navazují. V průběhu kurzu je poskytováno drobné občerstvení.
Cena: Cena kurzu je 23.300 Kč.

Název kurzu: Mediační praktika (3 dny)

 

Termín (POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA):29.1. – 31.1. 2020
Termín:27.5. – 29.5. 2020
Termín:22.9. – 25.9. 2020
Časové rozmezí:Tři dny, 9:00 – 16:30
Místo konání:Na pěšinách 66, Praha - Kobylisy
Garantem kurzu:Je Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka, předsedkyně zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora.
Propozice:Jedná se o 1 třídenní modul. V průběhu kurzu si zopakujete teoretické základy mediace, mediační postupy a techniky, ale zejména budete cvičit své mediátorské dovednosti v mediačních kauzách. Kurz je vhodný pro mediátora, který potřebuje získat nezbytné praktické zkušenosti nebo si potřebuje rozšířit a upevnit své mediátorské schopnosti. Součástí kurzu je zpětná vazba a doporučení pro efektivnější práci. Na kurzu je vyžadována aktivní a iniciativní účast, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných mediačních jednání. V průběhu kurzu je poskytováno drobné občerstvení.
Cena:Cena kurzu je 9.300,- Kč

NOVINKA

Název kurzu: Mediační večery (3 večery)

 

Termín (OBSAZENO):29.1. – 31.1. 2020
Časové rozmezí:Tři dny, 17:00 – 20:00
Místo konání:Na pěšinách 66, Praha - Kobylisy
Garantem kurzu:Je Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka, předsedkyně zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora.
Propozice:Jedná se o 1 třídenní večerní modul. V průběhu kurzu se zaměříme na praktické mediační postupy a techniky. Vedle toho budete cvičit své mediátorské dovednosti v mediačních kauzách. Kurz je vhodný pro mediátora, který potřebuje získat nezbytné praktické zkušenosti nebo si potřebuje rozšířit a upevnit své mediátorské schopnosti. Součástí kurzu je zpětná vazba a doporučení pro efektivnější práci. Na kurzu je vyžadována aktivní a iniciativní účast, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných mediačních jednání. V průběhu kurzu je poskytováno drobné občerstvení.
Cena:Cena kurzu je 3.900,- Kč

NOVINKA

Název kurzu: Právo v mediaci (2 dny)

 

Termín:16.3. – 17.3.2020,
Časové rozmezí:Dva dny, 9:00 - 16:30
Místo konání:Na pěšinách 66, Praha - Kobylisy
Garantem kurzu:Garantem a lektorem kurzu je Ing. Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka, předsedkyně zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora. Dalším lektorem je Mgr. Jan Valoušek, mediátor a právník.
Propozice:Kurz Právo v mediaci je unikátní specializovaný a praktický kurz, zabývající se podstatnými právními tématy mediátora: zákon o mediaci, vyhláška o odměně mediátora, postavení zapsaného mediátora a „nezapsaného“ mediátora, postavení mediátora-advokáta, mlčenlivost mediátora, nestrannost mediátora, dobrovolnost mediace, rozdíl mezi mediací a prvním setkáním s mediátorem, zkoušky mediátora, nařizování a organizace prvního setkání s mediátorem, organizace shuttle mediace, sestavení smlouvy o provedení mediace, zastupování na mediaci, účast tlumočníka u mediace, účast advokátů a obecných zmocněnců na mediaci, zahájení mediace, konstrukce a sestavení mediační dohody, zákonné způsoby ukončovaní mediace, mediační doložky, předání výstupů mediačního jednání soudu a navazující kroky řízení u soudu, stížnosti a kárná řízení mediátorů, dohledová činnost v mediaci, ověření oprávnění účastníka na mediaci, evidence případů a archivace výstupů z mediace, GDPR v mediační kanceláři, zákonné lhůty v mediaci. V rámci kurzu obdržíte vzorové smlouvy, vzorová podání, která budete moci využít ve své mediační praxi. Kurz je určen pro všechny, kdo se chtějí vyznat v právní džungli mediace. Na kurzu je vyžadována aktivní a iniciativní účast. V průběhu kurzu je poskytováno drobné občerstvení.
Cena: Cena kurzu je 6.900,- Kč