MEDIÁTOR

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Kdo je mediátor

Mediátor je profesionál se specifickými dovednostmi a zkušenostmi, které používá k usnadnění komunikace mezi stranami, k efektivnímu vedení mediace a k dosažení vzájemné dohody mezi účastníky mediace.

Proč absolvovat mediaci u nás?

Zajišťujeme a trvale držíme kvalitu našich služeb, proto všichni naši mediátoři prošli vzděláváním ve Škole mediace a pracují pod pravidelnou supervizí. 

Zapsaný rodinný mediátor

Absolvoval vzdělávání v mediaci, složil zkoušku mediátora a zkoušku z rodinné mediace na Ministerstvu spravedlnosti či u České advokátní komory, kontinuálně se vzdělává a praktikuje, zapojuje se do programu supervize jako supervizor.

Zapsaný mediátor

Absolvoval vzdělávání v mediaci, složil zkoušku mediátora na Ministerstvu spravedlnosti či u České advokátní komory, kontinuálně se vzdělává a praktikuje, zapojuje se do programu Supervize.

Akreditovaný mediátor

Absolvoval vzdělávání v mediaci, kontinuálně se vzdělává a praktikuje, zapojuje se do programu Supervize.
Ing. Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka a zapsaná rodinná mediátorka

Jak mediátor pracuje?

  • vysvětluje stranám proces mediace, jeho fáze a postupy
  • usnadňuje vzájemnou komunikaci mezi stranami
  • zprostředkovává dohodu a pomáhá se sepsáním společné dohody