Chcete se stát mediátorem a naučit se profesionálně vyjednávat?
Tento komplexní výcvik vás naučí speciálně komunikovat, řídit konflikty a expertně vyjednávat.

0909
Cena: 39 900,-Kč (včetně 0%DPH)

Možnosti úhrady výcviku

 • z vlastních zdrojů | možnost splátek (online platba, bankovní převod)
 • Benefit Plus
 • Edenred (Edenred Compliments Dárkový poukaz, Edenred Multi, Edenred Academica, Edenred Benefits Card)

Vstupní předpoklady

 • pro absolvování akreditovaného výcviku není podmínkou vysokoškolské, ani právní vzdělání
 • teoretická znalost co je mediace a kdo je mediátor
 • na výcviku je vyžadována aktivní a iniciativní účast, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných mediačních jednání

Co výcvikem získáte

 • 72 hodin výcviku
 • budete umět asertivně komunikovat, vystupovat a jednat
 • naučíte se používat techniky aktivního naslouchání
 • získáte mediační znalosti, techniky a dovednosti
 • dokážete samostatně vést mediaci
 • budete excelentně profesionálně vyjednávat

Zakončení výcviku

 • na konci výcviku obdržíte osvědčení o úspěšném absolvování výcviku

Termíny konání výcviků

0909
Cena: 39 900,-Kč (včetně 0%DPH)
0811
Cena: 39 900,-Kč (včetně 0%DPH)

Propozice výcviku

Časové rozmezí:Tři moduly, 9:00 – 16:30
Místo konání:Výcviky probíhají v Praze na adrese Na Pěšinách 89/66, Praha. Kobylisy prezenční formou. Přijde-li další vlna epidemie, všechny automaticky přechází na živou online formu.
Garantem výcviku:je Kateřina Bělková, koučka, zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka, facilitátorka, expertka na komunikaci a vyjednávání

V průběhu výcviku je poskytováno  občerstvení.

První modul je vstupní a dozvíte se v něm:

 • co je mediace
 • jaké jsou zásady mediace
 • jaké jsou podmínky pro mediaci
 • co je konflikt a jaká je jeho dynamika
 • jaké postupy používají lidé při řešení konfliktů
 • jaké jsou základní mediační techniky
 • jak asertivně komunikovat a vystupovat

Druhý modul prohlubuje znalosti z prvého modulu:

 • další pokročilé mediační techniky
 • jak naslouchat klientům a odhalit jejich potřeby a zájmy
 • průběh mediace v jednotlivých fázích
 • jak postupovat v obtížných situacích
 • teoretické znalosti budou upevněny a ověřeny v praktickém nácviku modelových mediačních kauz

Třetí modul dále prohlubuje již získané znalosti:

 • jaké je postavení mediátora a mediace v českém právním řádu
 • jak vykonávat profesi mediátora a jaké jsou tipy pro dobrou praxi
 • jak upevňovat a rozvíjet své mediační schopnosti a znalosti
 • jak pracovat s náročným klientem
 • jak vyjednat mediační dohodu