KOMPLEXNÍ VÝCVIK MEDIÁTORA

Chcete se stát mediátorem? Tento komplexní kurz vás naučí vše potřebné k výkonu praxe mediátora.

Vstupní podmínky

 • pro absolvování kurzu není podmínkou vysokoškolské, ani právní vzdělání
 • teoretická znalost co je mediace a kdo je mediátor

Co kurzem získáte

 • 72 hodin intenzivního výcviku
 • naučíte se používat techniky aktivního naslouchání
 • získáte mediační znalosti, techniky a dovednosti
 • budete umět vést mediaci
 • naučíte se profesionálně vyjednávat

Zakončení kurzu

 • na konci kurzu obdržíte osvědčení o absolvování kurzu

Termíny konání kurzů

Propozice kurzu

Časové rozmezí:Třikrát tři dny, 9:00 - 16:30
Místo konání:Na pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy
Garant kurzu:Je Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka, předsedkyně zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora.
Propozice kurzu:

První modul je vstupní a dozvíte se v něm:

 • co je mediace
 • jaké jsou zásady mediace
 • jaké jsou podmínky pro mediaci
 • co je konflikt a jaká je jeho dynamika
 • jaké postupy používají lidé při řešení konfliktů
 • jaké jsou základní mediační techniky

Druhý modul prohlubuje znalosti z prvného modulu:

 • další pokročilé mediační techniky
 • jak naslouchat klientům a odhalit jejich potřeby a zájmy
 • průběh mediace v jednotlivých fázích
 • jak postupovat v obtížných situacích
 • teoretické znalosti budou upevněny a ověřeny v praktickém nácviku modelových mediačních kauz

Třetí modul dále prohlubuje již získané znalosti:

 • jaké je postavení mediátora a mediace v českém právním řádu
 • jak vykonávat profesi mediátora a jaké jsou tipy pro dobrou praxi
 • jak upevňovat a rozvíjet své mediační schopnosti a znalosti
 • jak pracovat s náročným klientem
 • jak vyjednat mediační dohodu
Cena: kurzu:23 300,-Kč.