Veškeré naše služby jsou aktuálně poskytovány telefonicky, případně online formou. Děkujeme za pochopení.

PRÁVO V MEDIACI

Kurz Právo v mediaci je unikátní specializovaný a praktický kurz, zabývající se podstatnými právními tématy praxe zapsaného i nezapsaného mediátora.

Vstupní předpoklady

 • kurz je určen pro všechny, kdo se chtějí vyznat v právní džungli mediace
 • základní znalost o mediaci
 • základní znalost agendy mediátora
 • základní znalost práva

Technické předpoklady

 • na živý online kurzu se připojíte přes svůj počítač | notebook | smartphone s ozvučením, mikrofonem a kamerou
 • stabilní a vysokorychlostní připojení k internetu (mobilní internet nemusí být dostatečný)
 • základní znalost práce s počítačem

Co kurzem získáte

 • 16 hodin praktického právního výcviku
 • budete rozumět právním aspektům mediace
 • budete znát agendu mediátora
 • budete zorientováni v právních znalostech mediace
 • budete mít vzorové smlouvy a vzorová podání, která budete moci využít ve své mediační praxi

Zakončení kurzu

 • na konci kurzu obdržíte osvědčení o absolvování kurzu

Termíny konání kurzů

Právo v mediaci (16 hodin výcviku)

Online živě | případně prezenčně: Na Pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy
kurz lze zakoupit | termín bude vypsán
6 900,-Kč

Propozice kurzu

Časové rozmezí:Dva dny, 9:00 - 16:30
Místo konání:ONLINE | Na pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy
Garantem kurzu:Garantem a lektorem kurzu je Ing. Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka, předsedkyně zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora. Dalším lektorem je Mgr. Jan Valoušek, zapsaný mediátor a právník.

V průběhu kurzu je poskytováno drobné občerstvení.

Propozice kurzu

 • zákon o mediaci, vyhláška o odměně mediátora
 • postavení zapsaného mediátora a „nezapsaného“ mediátora, postavení mediátora-advokáta
 • mlčenlivost mediátora, nestrannost mediátora, dobrovolnost mediace
 • rozdíl mezi mediací a prvním setkáním s mediátorem
 • zkoušky mediátora
 • ověření oprávnění účastníka na mediaci
 • evidence případů a archivace výstupů z mediace
 • GDPR v mediační kanceláři, zákonné lhůty v mediaci

Propozice kurzu

 • organizace shuttle mediace
 • sestavení smlouvy o provedení mediace
 • zastupování na mediaci, účast tlumočníka u mediace, účast advokátů a obecných zmocněnců na mediaci
 • zahájení mediace, konstrukce a sestavení mediační dohody, zákonné způsoby ukončovaní mediace
 • mediační doložky, předání výstupů mediačního jednání soudu a navazující kroky řízení u soudu
 • stížnosti a kárná řízení mediátorů, dohledová činnost v mediaci