PRÁVO V MEDIACI

Výcvik Právo v mediaci je unikátní specializovaný a praktický výcvik, zabývající se podstatnými právními tématy praxe zapsaného i nezapsaného mediátora.

Vstupní předpoklady

 • výcvik je určen pro všechny, kdo se chtějí vyznat v právní džungli mediace
 • základní znalost o mediaci
 • základní znalost agendy mediátora
 • základní znalost práva

Co výcvikem získáte

 • 16 hodin praktického právního výcviku
 • budete rozumět právním aspektům mediace
 • budete znát agendu mediátora
 • budete zorientováni v právních znalostech mediace
 • naučíme vás tvořit právní dokumenty, které budete potřebovat při výkonu povolání mediátora

Zakončení výcviku

 • na konci výcviku obdržíte osvědčení o absolvování výcviku

Termíny konání výcviků

Právo v mediace (16 hodin výcviku)

termín konání 18.3. - 19.3.2021
Na Pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy | ONLINE živě
6 900,-Kč

Právo v mediace (16 hodin výcviku)

termín konání 21.6. - 22.6.2021
Na Pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy | ONLINE živě
6 900,-Kč

Propozice výcviku

Časové rozmezí:Dva dny, 9:00 - 16:30
Místo konání:Na Pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy
Garantem výcviku:Garantem a lektorem výcviku je Ing. Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka, předsedkyně zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora.

V průběhu výcviku je poskytováno drobné občerstvení.

Propozice výcviku

 • zákon o mediaci, vyhláška o odměně mediátora
 • postavení zapsaného mediátora a „nezapsaného“ mediátora, postavení mediátora-advokáta
 • mlčenlivost mediátora, nestrannost mediátora, dobrovolnost mediace
 • rozdíl mezi mediací a prvním setkáním s mediátorem
 • zkoušky mediátora
 • ověření oprávnění účastníka na mediaci
 • evidence případů a archivace výstupů z mediace
 • GDPR v mediační kanceláři, zákonné lhůty v mediaci

Propozice výcviku

 • organizace shuttle mediace
 • sestavení smlouvy o provedení mediace
 • zastupování na mediaci, účast tlumočníka u mediace, účast advokátů a obecných zmocněnců na mediaci
 • zahájení mediace, konstrukce a sestavení mediační dohody, zákonné způsoby ukončovaní mediace
 • mediační doložky, předání výstupů mediačního jednání soudu a navazující kroky řízení u soudu
 • stížnosti a kárná řízení mediátorů, dohledová činnost v mediaci