Zásady ochrany osobních údajů

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

1. Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem zaslání upozornění na nový termín kurzu

Souhlas se zpracováním kontaktní e-mailové adresy

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti Ing. Kateřina Bělková, IČ 74469223, se sídlem Praha 8-Kobylisy, Na pěšinách 96/29, PSČ 182 00 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní e-mailové adresy pro účel zpracování:

zasílání upozornění na nový termín kurzu. Kontaktní e-mailová adresa bude společností Ing. Kateřinou Bělkovou zpracovávána po dobu 10 let od udělení souhlasu, kliknutím na tlačítko Odeslat a odesláním formuláře o rezervaci.

Souhlas se zpracováním kontaktní e-mailové adresy k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat písemně  na e-mail mediacnikancelar@katerinabelkova.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnuté kontaktní emailové adrese, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

Poskytnutá kontaktní emailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.

2/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace vzdělávacích služeb ve vyučovacích prostorách správce

Zákazníci správce jsou fyzické osoby (podnikající či nepodnikající) a právnické osoby (resp. fyzické osoby, které vystupují v roli osob oprávněných jednat za právnickou osobu) využívající služeb správce v oblasti realizace školení na pořádaných kurzech v provozovnách správce.

Pro účely: sjednávání, uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem (přičemž plnění smlouvy zahrnuje zejm. veškeré nutné úkony k sjednání podmínek realizace školení zákazníka na kurzech konaných v provozovnách správce, realizaci školení).

Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje zákazníků zahrnující zejména jejich titul, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, datum a čas rezervace, způsob úhrady kurzu, zájem o ubytování realizované Správcem, informaci o absolvovaném kurzu a informaci, odkud se o službách Správce zákaznící dozvěděli a případné poznámy Zákazníků. Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti.

3/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace nabídek správce v budoucnosti

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti Ing. Kateřina Bělková, IČ 74469223, se sídlem Na pěšinách 96/29, Praha 8 - Kobylisy PSČ 18200 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní emailové adresy pro účel zpracování:

– zasílání obchodních sdělení v podobě akčních nabídek, informací o nových možnostech financování kurzů a novinek od Správce.

Kontaktní e-mailová adresa bude zpracovávána po dobu 10 let od udělení souhlasu: Souhlasím s užitím mého emailu pro zasílání obchodních sdělení, dle těchto pravidel ochrany osobních údajů.

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat v jakémkoliv e-mailu s nabídkami. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnuté kontaktní emailové adrese, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení. Poskytnutá kontaktní emailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.

4/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace odpovědí na jeho dotazy v kontaktním formuláři v budoucnosti

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti Ing. Kateřina Bělková, IČ 74469223, se sídlem Na pěšinách 96/29, Praha 8 - Kobylisy PSČ 18200 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu kontaktního jména, e-mailové adresy, telefonu pro účel zpracování:

– zasílání odpovědí na otázky z webové stránky https://katerinabelkova.cz/kontakt/ Kontaktní jméno, e-mailová adresa, telefon bude zpracovávána po dobu 2 let od udělení souhlasu: Souhlasím s užitím emailu pro zasílání odpovědí na dotazy, dle těchto pravidel ochrany osobních údajů.

Souhlas se zpracováním kontaktního jména, emailové adresy a telefonu k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat žádostí odeslanou na e-mail na adresu mediacnikancelar@katerinabelkova.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnutému kontaktnímu jménu, emailové adrese a telefonu, právo na opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení. Poskytnuté jméno, kontaktní emailová adresa a telefon bude zpracováván automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.