CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Ing. Kateřina Bělková

zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

První setkání s mediátorem
400,-Kč/za započatou hodinu | strany hradí rovným dílem
Mediace
Mediace, rodinná mediace, sousedská mediace
3 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem
Obchodní mediace do 1 milionu korun
Obchodní mediace
4 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem
Obchodní mediace nad 1 milion korun
Obchodní mediace
5 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem
Vstupní konzultace
1 000,-Kč za hodinu
Individuální koučink
2 000,-Kč za hodinu
Párová konzultace
2 000,-Kč za hodinu
Supervize mediátora
2 000,-Kč za hodinu

Všechny služby, kromě prvního setkání s mediátorem, poskytuji i v anglickém jazyce za příplatek 1 000,- Kč za každou započatou hodinu.

Mgr. Lenka Sitná

zapsaná mediátorka

První setkání s mediátorem
400,-Kč/za započatou hodinu | strany hradí rovným dílem
Mediace
Mediace, rodinná mediace, obchodní mediace, sousedská mediace
1 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem

Mgr. Kristýna Holíková, M.A.

zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

První setkání s mediátorem
400,-Kč/za započatou hodinu | strany hradí rovným dílem
Mediace
Mediace, rodinná mediace, obchodní mediace, komunitní mediace
2 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem

Všechny služby, kromě prvního setkání s mediátorem, poskytuji i v anglickém, německém a holandském jazyce za příplatek 1 000,- Kč za každou započatou hodinu.

Mgr. Kateřina Sodomková

zapsaná mediátorka

První setkání s mediátorem
400,-Kč/za započatou hodinu | strany hradí rovným dílem
Mediace
Mediace, rodinná mediace, obchodní mediace, sousedská mediace
1 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem

Radka Rusová

akreditovaná mediátorka

Mediace
Mediace, obchodní mediace, sousedská mediace
1 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

zapsaná mediátorka, právník, rozhodce

První setkání s mediátorem
400,-Kč/za započatou hodinu | strany hradí rovným dílem
Mediace
Mediace, rodinná mediace, sousedská mediace
1 500,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem
Obchodní mediace
2 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem

JUDr. Ivana Zelníčková

akreditovaná mediátorka

Mediace
Mediace, obchodní mediace, sousedská mediace
1 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem

Tlumočnické služby

Pro všechny naše služby vyžadované v dalším cizím jazyce, nabízíme zajišťění tlumočníků, jejichž služby hradí strany rovným dílem. Výběr i cenu tlumočníka si strany předem odsouhlasí se zvoleným mediátorem.