CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Ing. Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

LOGO | Mediace | Ing. Kateřina Bělková | zapsaná mediátorka | zapsaná rodinná mediátorka
400,-Kč/za započatou hodinu | strany hradí rovným dílem
1 Kč
LOGO | Mediace | Ing. Kateřina Bělková | zapsaná mediátorka | zapsaná rodinná mediátorka
3 000,- Kč/za započatou hodinu | strany hradí rovným dílem
1 500 Kč
LOGO | Mediace | Ing. Kateřina Bělková | zapsaná mediátorka | zapsaná rodinná mediátorka
4 000,- Kč/za započatou hodinu | strany hradí rovným dílem
2 000 Kč
LOGO | Mediace | Ing. Kateřina Bělková | zapsaná mediátorka | zapsaná rodinná mediátorka
2 000,-Kč za hodinu
2 000 Kč
LOGO | Mediace | Ing. Kateřina Bělková | zapsaná mediátorka | zapsaná rodinná mediátorka
1 000,-Kč za hodinu
1 000 Kč
LOGO | Mediace | Ing. Kateřina Bělková | zapsaná mediátorka | zapsaná rodinná mediátorka
2 000,-Kč za hodinu
2 000 Kč
LOGO | Mediace | Ing. Kateřina Bělková | zapsaná mediátorka | zapsaná rodinná mediátorka
2 000,-Kč za hodinu
2 000 Kč
První setkání s mediátorem
400,-Kč/za započatou hodinu | strany hradí rovným dílem
Mediace | Obchodní mediace do 1 milionu korun
Mediace, rodinná mediace, obchodní mediace, sousedská mediace
3 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem
Obchodní mediace nad 1 milion korun
Obchodní mediace
4 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem
Koučink
2 000,-Kč za hodinu
Konzultace
1 000,-Kč za hodinu
Párové konzultace
2 000,-Kč za hodinu
Supervize mediátora
2 000,-Kč za hodinu

Všechny služby, kromě prvního setkání s mediátorem, poskytuji i v anglickém jazyce za příplatek 1 000,- Kč za každou započatou hodinu.

Mgr. Lenka Sitná

zapsaná mediátorka

První setkání s mediátorem
400,-Kč/za započatou hodinu | strany hradí rovným dílem
Mediace
Mediace, obchodní mediace, sousedská mediace
1 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem

Mgr. Kristýna Holíková, M.A.

zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

LOGO | Mediace | Ing. Kateřina Bělková | zapsaná mediátorka | zapsaná rodinná mediátorka
400,-Kč/za započatou hodinu | strany hradí rovným dílem
1 Kč
LOGO | Mediace | Ing. Kateřina Bělková | zapsaná mediátorka | zapsaná rodinná mediátorka
2 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem.
1 000 Kč
První setkání s mediátorem
400,-Kč/za započatou hodinu | strany hradí rovným dílem
Mediace
Mediace, rodinná mediace, obchodní mediace, komunitní mediace
2 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem

Všechny služby, kromě prvního setkání s mediátorem, poskytuji i v anglickém, německém a holandském jazyce za příplatek 1 000,- Kč za každou započatou hodinu.

Mgr. Jan Valoušek

zapsaný mediátor

LOGO | Mediace | Ing. Kateřina Bělková | zapsaná mediátorka | zapsaná rodinná mediátorka
400,-Kč/za započatou hodinu | strany hradí rovným dílem
1 Kč
LOGO | Mediace | Ing. Kateřina Bělková | zapsaná mediátorka | zapsaná rodinná mediátorka
1 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem
500 Kč
První setkání s mediátorem
400,-Kč/za započatou hodinu | strany hradí rovným dílem
Mediace
Mediace, obchodní mediace, sousedská mediace
1 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem

JUDr. Ivana Zelníčková

akreditovaná mediátorka

LOGO | Mediace | Ing. Kateřina Bělková | zapsaná mediátorka | zapsaná rodinná mediátorka
1 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem
500 Kč
Mediace
Mediace, obchodní mediace, sousedská mediace
1 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem

Tlumočnické služby

Pro všechny naše služby vyžadované v dalším cizím jazyce, nabízíme zajišťění tlumočníků, jejichž služby hradí strany rovným dílem. Výběr i cenu tlumočníka si strany předem odsouhlasí se zvoleným mediátorem.