Ceník

3000,- Kč/hodina strany hradí napůl
Master mediátor
Služby za touto cenu poskytuje Kateřina Bělková
1000,- Kč/hodina
Konzultace individuální
Služby za tuto cenu poskytuje Kateřina Bělková
2000,- Kč/hodina strany hradí napůl
Senior mediátor
Služby za touto cenu poskytuje Kristýna Holíková
1 000,- Kč/hodina strany hradí napůl
Mediátor
Služby za touto cenu poskytují Ivana Zelníčková, Lucie Rožková, Jan Valoušek
5000,- Kč/hodina strany hradí napůl
Obchodní mediace nad 1 mil. Kč
Služby za touto cenu poskytuje Kateřina Bělková
2000,- Kč/hodina
Konzultace párová
Služby za tuto cenu poskytuje Kateřina Bělková
2000,- Kč/hodina
Koučing/ Supervize
Služby za touto cenu poskytuje Kateřina Bělková
400,- Kč/hodina strany hradí napůl
Nařízené setkání
Služby za touto cenu poskytuje Kateřina Bělková

Cena za jednu hodinu mediace je uvedena v ceníku za každou započatou hodinu a strany danou částku hradí napůl. Pokud máte zájem o mediaci v cizím jazyce se cena navyšuje o 1 000,- Kč za každou započatou hodinu. Podmínky pro mediaci jsou obsaženy ve smlouvě o provedení mediace, kterou uzavřeme před zahájením samotné mediace.

Cena za první setkání se zapsaným mediátorem, které bylo nařízeno soudem, činí dle zákona 400,- Kč za každou započatou hodinu a strany danou částku hradí napůl.

Služby jsou možné poskytnout také online (Skype, Facebook Messenger, FaceTime, WhatsApp ...) cena se při tom nemění.

Pozn.: Pokud musíte dohodnutý termín našich služeb z nějakého důvodu zrušit nebo změnit, je nutné oznámit to minimálně 24 hodin před zahájením, abychom mohli zrušený termín nabídnout jinému klientovi a vám najít termín nový. Pokud tak neučiníte služba vám bude naúčtována.