FACILITACE

Facilitátor je

odborník na vedení procesu dorozumívání se, který zaměřuje energii účastníků na dané téma a volí metody jednání dle aktuální situace, vždy však tak, aby umožnil každému aktivně se zúčastnit a vyslovit svůj názor v bezpečné atmosféře.

Zodpovídá za proces dorozumívání, nikoliv za výsledky řešení. Facilitátor je zkušený odborník, který pomáhá skupině udržet si cíl a efektivně pracovat společně.

Facilitace je

proces, při kterém facilitátor pomáhá skupině lidí nebo organizaci dosáhnout cílů, například vyřešit problémy, vytvořit nové nápady nebo plány, nebo zlepšit komunikaci a spolupráci.

Facilitace může být použita v různých situacích, například při řízení porad, brainstormingu, strategickém plánování, řízení změn, a může se použít v organizacích, státní správě, nebo v neziskových organizacích.

Facilitace je často využívaná jako efektivní nástroj pro zlepšení výkonu skupiny, podporu participace a pro zajištění úspěšného dosažení cílů.

Nabízíme vám facilitace s naším týmem zkušených facilitátorů, kteří vás nenechají na pochybách o své profesionalitě a to jak přímo u vás, tak v našich prostorách.

Chcete se u nás stát
profesionálním facilitátorem?

Máte dotazy nebo si chcete facilitaci objednat?

Cena: 3 000,- Kč za hodinu
Požaduji službu v cizím jazyce