MEDIACE

Mediátor je

profesionál se specifickými dovednostmi a zkušenostmi, které používá k usnadnění komunikace mezi stranami, k efektivnímu vedení mediace a k dosažení vzájemné dohody mezi účastníky mediace.

Mediace je

speciální forma mimosoudního řešení sporu za účasti třetí nezávislé osoby (mediátora), která podporuje komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohla dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.

V mediaci mediátor pomáhá stranám mluvit spolu a porozumět si navzájem, a následně najít společnou shodu. Mediace se často používá v situacích, kdy lidé nechtějí řešit spor soudní cestou, nebo kdy soudní proces není efektivní nebo vhodný. Mediace může být použita k řešení sporů ve vztazích mezi lidmi, v rodinných, firemních, obchodních, občansko-právních a pracovně-právních vztazích.

Mediace u nás je organizována takto:

SHUTTLE | ONLINE | JAZYKY | TLUMOČNÍK

Nabízíme vám tým zkušených profesionálních mediátorů, který je vám u nás plně k dispozici.

Chcete se u nás stát profesionálním mediátorem?

Máte dotazy nebo se chcete na mediaci objednat?

Specializace

Mediační kancelář se především specializuje na poskytování služeb mediace v těchto oblastech

RODINNÉ

MEDIACE

OBČANSKO - PRÁVNÍ

MEDIACE

PRACOVNĚ - PRÁVNÍ

MEDIACE

FIREMNÍ

MEDIACE

OBCHODNÍ

MEDIACE