MEDIAČNÍ VEČER

Vstupní předpokaldy

 • absolvování kurzu Komplexní výcvik mediátora, nebo jiný podobný kurz
 • dobře zvládnutá úvodní řeč mediátora
 • znalost základních mediačních dovedností
 • na kurzu je vyžadována aktivní a iniciativní účast, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných mediačních jednání

Co kurzem získáte 

 • 3 hodiny intenzivního výcviku
 • návazný večerní kurz pro prohloubení a zažití mediačních dovedností z kurzu Komplexní výcvik mediátora
 • prohloubíte si techniky aktivního naslouchání
 • rozšíříte si a upevníte si své mediátorské schopnosti
 • nabudete potřebných praktických dovedností

Zakončení kurzu

 • na konci kurzu obdržíte osvědčení o absolvování kurzu

Termín konání kurzů

V této kategorii nebyly nalezeny žádné akce.
Propozice kurzu
Časové rozmezí:Jeden den, 17:00 – 20:00
Místo konání:Na pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy
Garantem kurzu:Je Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka, předsedkyně zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora.

Propozice kurzu:

 • jedná se o 1 večerní modul
 • v průběhu kurzu se zaměříme na praktické mediační postupy a techniky
 • budete cvičit své mediátorské dovednosti v mediačních kauzách
 • součástí kurzu je zpětná vazba a doporučení pro efektivnější práci
 • v průběhu kurzu je poskytováno drobné občerstvení
Cena kurzu:3.900,- Kč