INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Individuální konzultace jsou vhodné pro každého, kdo potřebuje expertní radu, podporu, zorientování se, konkrétní plán či naplánovat jednotlivé kroky k dosažení svých přání a potřeb. Konzultace vám pomohou s formulací vašich jasných cílů, identifikací možných příležitostí a cest k nim vedoucích a následně vám nabídnou konkrétní odborné návody, postupy a způsoby na to, jak tyto cíle dosáhnout.


Pomohou vám s formulací jasných cílů, identifikací možných příležitostí a cest k nim vedoucích a následně vám nabídnou konkrétní odborné návody, postupy a způsoby na to, jak tyto cíle dosáhnout.

Objednejte se na individuální konzultaci

Cena: 3 000,- Kč za hodinu
Požaduji službu v cizím jazyce