PLATBY A STORNO PODMÍNKY

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Platby za služby jsou hrazeny na místě po proběhlé službě hotově či kartou, případně převodem na bankovní účet na základě vystavené faktury.

Pokud zjistíte, že se nemůžete v potvrzený termín dostavit či se online připojit, žádáme vás o neprodlené zrušení emailem na mediacnikancelar@katerinabelkova.cz. Služby lze bezplatně zrušit pouze nejpozději 48 hodin předem, jinak vám budou objednané služby naúčtovány v plné výši, neboť termín již nelze obsadit jinými klienty.