Tým lektorů

Ing. Kateřina Bělková
zakladatelka, výkonná ředitelka Školy mediace, koučka, zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka, facilitátorka, expertka na komunikaci a vyjednávání

Všem klientům mohu nabídnout svůj profesionální tým kvalifikovaných a supervidovaných mediátorů, na něž se mohou plně spolehnout.

To mi umožňuje, abych zajistila dostupnost služeb pro všechny klienty v krátkém časovém termínu s maximální kvalitou.

Všichni členové mého týmu se trvale průběžně vzdělávají a zdokonalují v mediaci a současně procházejí pravidelnou supervizí, pro zajištění vysoké kvality našich služeb.

Ing. Kateřina Bělková

výkonná ředitelka a hlavní vyučující Školy mediace

Kateřina během svého profesního rozvoje absolvovala specializační kurzy a výcviky mediace, psychoterapie, psychoanalýzy a koučingu. Kateřina složila státní zkoušky z mediace a rodinné mediace a je zapsanou mediátorkou a zapsanou rodinnou mediátorkou.

Mediace se stala Kateřině její vášní, se kterou se rozhodla dále mediaci šířit a vyučovat. Stala se ambasadorkou, zakladatelkou a hlavní vyučující ve své Škole mediace.

Kateřina je předsedkyní neziskové organizace Kappa Beta Institut, z.s..

Jako jedna z předních mediátorek v České republice je členkou Asociace manželských a rodinných poradců.

Ing. Radka Rusová
akreditovaná mediátorka, lektorka mediace

Radka přes 20 let vyjednávala nejlepší možné dohody v korporátním prostředí k oboustranné spokojenosti. Mediace je pro Radku hledání společného řešení v mezilidské komunikaci. Věří, že cesta vpřed existuje, jen není někdy vidět, a mediace jí pomáhá nalézt.

Radka absolvovala komplexní studium akademie anglosaské mediace ve Škole mediace u Ing. Kateřiny Bělkové a dále se aktivně v mediaci vzdělává v rámci profesního rozvoje.

Mgr. Dita Bořilová
zapsaná mediátorka, lektorka mediace

Dita vystudovala magisterské studium obor právo. Mnoho let se kariérně věnuje právu, soudnictví a práci s lidmi. Na základě této mnoho oborové zkušenosti Dita objevila obrovský smysl v mediaci, která dokáže spor změnit komplexně, ihned a přímo na klíč dle jedinečné situace klientů.

Dita absolvovala komplexní studium akademie anglosaské mediace ve Škole mediace u Ing. Kateřiny Bělkové.

Mgr. Tereza Maloňová
akreditovaná mediátorka, lektorka mediace

Tereza vystudovala magisterské studium obor právo. Během svého osobního a profesního rozvoje, kdy se Tereza věnuje právu, psychologii,  se dostala k disciplíně mediace, které si nesmírně váží pro její schopnost opravdově klientům pomoci v jejich tíživé situaci.

Tereza absolvovala komplexní studium akademie anglosaské mediace ve Škole mediace u Ing. Kateřiny Bělkové.

Mimo mediaci samotnou má Tereza také zkušenosti s organizací a chodem Mediační kanceláře, kde se stará o spokojenost klientů.