MŮJ TÝM

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Jako mediátorka mám tým spolupracovníků, na něž se mohu spolehnout. To mi umožňuje, abych zajistila dostupnost služeb pro všechny skupiny klientů. Všichni členové mého týmu se vzdělávají a zdokonalují v mediaci a současně procházejí supevizí, aby byla zajištěna vysoká kvalita všech služeb. Přestože se v mediaci pohybují spíše ženy, mohu v případě potřeby, nebo na vyžádání, nabídnout i genderově vyvážený tým mediátorů. 

Mgr. Lenka Sitná

Mgr. Lenka Sitná
zapsaná mediátorka, advokátka

Od roku 2004 působím v advokacii, advokátní zkoušku jsem složila v roce 2008. V rámci své advokátní praxe jsem se často setkávala se situacemi, kdy konflikt dvou stran bránil nalezení nejlepšího řešení pro obě strany, což mě přivedlo k mediaci. Po zhruba dvouleté přípravě jsem úspěšně složila zkoušku a stala se zapsanou mediátorkou. Mediace je nyní mou hlavní činností a věnuji se jí aktivně ve všech oblastech. O prohloubení znalostí v oboru se snažím prostřednictvím dalšího vzdělávání v oblasti mediace a psychologie.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se

Mgr. Kristýna Holíková, M.A.
zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Jsem jednou z mála mediátorek v ČR s vysokoškolským titulem z mediace, který jsem získala na univerzitě v německém Frankfurtu nad Odrou. Složila jsem zkoušku mediátora a zkoušku rodinné mediace a stala se tak mediátorkou zapsanou v seznamu mediátorů.

Mám bohaté zkušenosti s mediacemi z různých odvětví: rodinná mediace, obchodní či komunitní mediace. Specializuji se na mediace s mezinárodním prvkem. Mediaci také školím. Mluvím česky, anglicky, německy a holandsky.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 2 000,- Kč, strany hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se

Mgr. Kateřina Sodomková
zapsaná mediátorka, lektorka mediace

Vystudovala jsem interdisciplinární obor Kulturologii na Filozofické fakultě v Praze a Kulturní publicistiku při IVČ taktéž v Praze. Spolupracovala jsem s kulturními i neziskovými organizacemi na projektech rozvíjející komunikační dovednosti a kompetence. Během této spolupráce jsem si uvědomila, jak efektivní je nenásilná a empatická komunikace, a jak málo je v běžném životě používána. Právě toto mě přivedlo k mediaci. V současné době se naplno věnuji mediaci, kterou považuji za jednu z nejlepších cest při řešení jakéhokoli konfliktu a složitých životních situacích.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se

Radka Rusová
akreditovaná mediátorka

Mediace je pro mě hledání společného řešení v mezilidské komunikaci. Přes 20 let jsem vyjednávala nejlepší možné dohody v korporátním prostředí k oboustranné spokojenosti. Je to možné ... cesta vpřed existuje, jen někdy není vidět.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
zapsaná mediátorka, právník, rozhodce

Po studiu práva se ve své praxi kromě mediace zabývám rovněž právní prevencí s cílem možné spory spíše eliminovat. Mnohdy se však sporným situacím nelze vyhnout, a proto jsem i v minulosti preferovala vždy raději smírné řešení sporů. To mě dovedlo až k mediaci, kde je pro mě přijatelné, že o výsledném řešení si rozhodují pouze strany sporu a nikoli autorita z pozice moci. Velmi příjemná je i atmosféra na mediaci, kde oceňuji zejména její neveřejnost a neformálnost. Mediaci jsem věnovala také svou publikační a lektorskou činnost, přičemž i nadále osvětu mediace podporuju. Mediace je moje životní cesta. Mediaci důvěřuji, protože vím, že funguje.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 500,- Kč, strany hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se

JUDr. Ivana Zelníčková
akreditovaná mediátorka

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jsem v podniku zahraničního obchodu na úseku majetkových účastí v zahraničí, později po složení odborné justiční zkoušky jsem byla téměř 25 let soudkyní, a to nejprve  na Obvodním soudě pro Prahu 1, později na Městském soudě v Praze.

Jsem specialistkou na právo obchodních korporací, družstev a společenství vlastníků jednotek. Prošla jsem výcvikem v mediaci a nyní působím jako mediátorka zejména v oblasti své specializace.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se

Mgr. Tereza Maloňová
vedoucí mediační kanceláře

Vystudovala jsem magisterské studium obor právo. Můj osobní komplexní zájem o právo, psychologii a lidské životy mě přivedl k disciplíně mediace, které si nesmírně vážím.

V mediační kanceláři Ing. Kateřiny Bělkové se pečlivě starám o její plynulý chod a organizaci a aktivní komunikaci s klienty.