Můj tým

Všem klientům mohu nabídnout svůj profesionální tým kvalifikovaných mediátorů a facilitátorů na jejichž odborné kvality se můžete absolutně spolehnout.

To mi umožňuje, abych zajistila dostupnost a profesionalitu služeb pro všechny segmenty klientů v krátkém časovém termínu s maximální kvalitou.

Všichni členové mého týmu se trvale průběžně vzdělávají a zdokonalují ve svých odborných profesích a současně pracují pod mou pravidelnou supervizí pro zajištění vysoké kvality služeb mé společnosti.

Já sama  se zabývám ještě navíc vyjednáváním,  vzděláváním, výukou a školením, poskytuji konzultace, koučing a mentoring.

Ing. Kateřina Bělková

koučka, zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka, facilitátorka, expertka na komunikaci a vyjednávání

Jsem koučka, mediátorka, expertka na komunikaci a profesionální vyjednávání a zakladatelka Školy mediace.

Absolvovala jsem řadu profesionálních a specializačních výcviků a kurzů mediace, komunikace, vyjednávání, psychoterapie, psychoanalýzy a koučinku. Složila jsem státní zkoušky z mediace a rodinné mediace a jsem tak zapsanou mediátorkou a zapsanou rodinnou mediátorkou.

Jsem výkonnou ředitelkou Školy mediace, která se plně věnuje výcvikům speciální komunikace, vyjednávání, mediace a řízení konfliktů.

Jsem předsedkyní neziskové organizace Kappa Beta Institut, z.s., která podporuje vzdělávání, osvětu a rozvoj mediace v českém prostředí.

Jsem členkou Asociace manželských a rodinných poradců.

Své služby poskytuji v češtině a angličtině.

Mgr. Pavla Šťastná
zapsaná mediátorka, advokátka

Vystudovala právo na Univerzitě Karlově a již mnoho let působí v advokacii – advokátní zkoušku  složila v roce 2011. V rámci své advokátní praxe se často setkávala s případy, kdy řešení formou soudního nebo rozhodčího řízení nebylo zcela nezbytné a vhodnější i výhodnější bylo pro strany řešení pomocí mediace. Jelikož chtěla poskytnout klientům to nejlepší, postupně se vzdělávala u zkušených mediátorů a posléze složila u České advokátní komory zkoušku z mediace. Ráda se i nadále vzdělává v oboru mediace a práva.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 2 000,- Kč, strany ji hradí napůl.

Mgr. Dita Bořilová
zapsaná mediátorka, lektorka mediace, facilitátorka

Vystudovala magisterské studium obor právo. Mnoho let se karierně věnuje právu, soudnictví a práci s lidmi. Na základě této mnoho oborové zkušenosti objevila obrovský smysl v mediaci, která dokáže spor změnit komplexně, ihned a přímo na klíč dle jedinečné situace klientů.

Absolvovala komplexní studium akademie anglosaské mediace ve Škole mediace u Ing. Kateřiny Bělkové.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 2 000,- Kč, strany ji hradí napůl.

Ing. Radka Rusová
akreditovaná mediátorka, lektorka mediace

Mediace je pro Radku hledání společného řešení v mezilidské komunikaci. Přes 20 let Radka vyjednávala nejlepší možné dohody v korporátním prostředí k oboustranné spokojenosti. Hlavní motto Radky je : ,,Cesta vpřed existuje, jen někdy není vidět a mediace jí pomáhá nalézt".

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany ji hradí napůl.

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
zapsaná mediátorka, lektorka mediace, právník, rozhodce

Po studiu práva se ve své praxi kromě mediace zabývám rovněž právní prevencí s cílem možné spory spíše eliminovat. Mnohdy se však sporným situacím nelze vyhnout, a proto jsem i v minulosti preferovala vždy raději smírné řešení sporů. To mě dovedlo až k mediaci, kde je pro mě přijatelné, že o výsledném řešení si rozhodují pouze strany sporu a nikoli autorita z pozice moci. Velmi příjemná je i atmosféra na mediaci, kde oceňuji zejména její neveřejnost a neformálnost. Mediaci jsem věnovala také svou publikační a lektorskou činnost, přičemž i nadále osvětu mediace podporuju. Mediace je moje životní cesta. Mediaci důvěřuji, protože vím, že funguje.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 800,- Kč, strany hradí napůl.

Mgr. Tereza Maloňová
akreditovaná mediátorka, lektorka mediace, facilitátorka

Vystudovala jsem magisterské studium obor právo. Můj osobní komplexní zájem o právo, psychologii a lidské životy mě přivedl k disciplíně mediace, které si nesmírně vážím.

Absolvovala jsem komplexní studium akademie anglosaské mediace ve Škole mediace u Ing. Kateřiny Bělkové.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany ji hradí napůl.

Ing. Olga Smrčková
vedoucí mediační kanceláře, akreditovaná mediátorka, lektorka mediace

Olga má za sebou desetiletou praxi v marketingu a poradenství. Během této doby se setkala s mnoha náročnými situacemi, které vyžadovaly schopnost jednat na všech úrovních. To, co ji přivedlo k cíli, nebyly logické argumenty, ale správně kladené otázky, empatie a budování vztahů. Tato zkušenost ji dovedla k psychologii a mediaci, která ji natolik nadchla, že se stala akreditovanou mediátorkou anglosaského modelu.

Věří, že klíčovým faktorem pro úspěšné vztahy je transparentnost, respekt a empatie. Využívá své dovednosti v oblasti mediace k tomu, aby se každý klient cítil slyšený a důležitý. 

Jako vedoucí mediační kanceláře se stará o její precizní chod a komunikaci s klienty.