MŮJ TÝM

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Všem klientům mohu nabídnout svůj profesionální tým kvalifikovaných a supervidovaných mediátorů, na něž se mohou plně spolehnout. To mi umožňuje, abych zajistila dostupnost služeb pro všechny klienty v krátkém časovém termínu s maximální kvalitou. Všichni členové mého týmu se trvale průběžně vzdělávají a zdokonalují v mediaci a současně procházejí pravidelnou supervizí, pro zajištění vysoké kvality našich služeb.

Mgr. Pavla Šťastná
zapsaná mediátorka, advokátka

Vystudovala jsem právo na Univerzitě Karlově a již mnoho let působím v advokacii – advokátní zkoušku jsem složila v roce 2011. V rámci své advokátní praxe se často setkávám s případy, kdy řešení formou soudního nebo rozhodčího řízení není zcela nezbytné a vhodnější i výhodnější je pro strany řešení pomocí mediace. Jelikož chci poskytnout klientům to nejlepší, postupně jsem se vzdělávala u zkušených mediátorů a posléze jsem složila u České advokátní komory zkoušku z mediace. Ráda se i nadále vzdělávám v oboru mediace a práva.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany ji hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se

Mgr. Lenka Sitná
zapsaná mediátorka, advokátka

Od roku 2004 působím v advokacii, advokátní zkoušku jsem složila v roce 2008. V rámci své advokátní praxe jsem se často setkávala se situacemi, kdy konflikt dvou stran bránil nalezení nejlepšího řešení pro obě strany, což mě přivedlo k mediaci. Po zhruba dvouleté přípravě jsem úspěšně složila zkoušku a stala se zapsanou mediátorkou. Mediace je nyní mou hlavní činností a věnuji se jí aktivně ve všech oblastech. O prohloubení znalostí v oboru se snažím prostřednictvím dalšího vzdělávání v oblasti mediace a psychologie.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 500,- Kč, strany ji hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se

Mgr. Kristýna Holíková, M.A.
zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Jsem jednou z mála mediátorek v ČR s vysokoškolským titulem z mediace, který jsem získala na univerzitě v německém Frankfurtu nad Odrou. Složila jsem zkoušku mediátora a zkoušku rodinné mediace a stala se tak mediátorkou zapsanou v seznamu mediátorů.

Mám bohaté zkušenosti s mediacemi z různých odvětví: rodinná mediace, obchodní či komunitní mediace. Specializuji se na mediace s mezinárodním prvkem. Mediaci také školím. Mluvím česky, anglicky, německy a holandsky.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 2 000,- Kč, strany hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se

Mgr. Kateřina Sodomková
zapsaná mediátorka, lektorka mediace

Vystudovala jsem interdisciplinární obor Kulturologii na Filozofické fakultě v Praze a Kulturní publicistiku při IVČ taktéž v Praze. Spolupracovala jsem s kulturními i neziskovými organizacemi na projektech rozvíjející komunikační dovednosti a kompetence. Během této spolupráce jsem si uvědomila, jak efektivní je nenásilná a empatická komunikace, a jak málo je v běžném životě používána. Právě toto mě přivedlo k mediaci. V současné době se naplno věnuji mediaci, kterou považuji za jednu z nejlepších cest při řešení jakéhokoli konfliktu a složitých životních situacích.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se

Mgr. Dita Bořilová
akreditovaná mediátorka, lektorka mediace

Vystudovala jsem magisterské studium obor právo. Mnoho let se karierně věnuji právu, soudnictví a práci s lidmi. Na základě této mnoho oborové zkušenosti jsem objevila obrovský smysl v mediaci, která dokáže spor změnit komplexně, ihned a přímo na klíč dle jedinečné situace klientů.

Absolvovala jsem komplexní studium akademie anglosaské mediace ve Škole mediace u Ing. Kateřiny Bělkové.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany ji hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se

Bc. Radka Rusová
akreditovaná mediátorka, lektorka mediace

Mediace je pro mě hledání společného řešení v mezilidské komunikaci. Přes 20 let jsem vyjednávala nejlepší možné dohody v korporátním prostředí k oboustranné spokojenosti. Cesta vpřed existuje, jen někdy není vidět, a mediace jí pomáhá nalézt.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany ji hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
zapsaná mediátorka, lektorka mediace, právník, rozhodce

Po studiu práva se ve své praxi kromě mediace zabývám rovněž právní prevencí s cílem možné spory spíše eliminovat. Mnohdy se však sporným situacím nelze vyhnout, a proto jsem i v minulosti preferovala vždy raději smírné řešení sporů. To mě dovedlo až k mediaci, kde je pro mě přijatelné, že o výsledném řešení si rozhodují pouze strany sporu a nikoli autorita z pozice moci. Velmi příjemná je i atmosféra na mediaci, kde oceňuji zejména její neveřejnost a neformálnost. Mediaci jsem věnovala také svou publikační a lektorskou činnost, přičemž i nadále osvětu mediace podporuju. Mediace je moje životní cesta. Mediaci důvěřuji, protože vím, že funguje.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 500,- Kč, strany hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se

JUDr. Ivana Zelníčková
akreditovaná mediátorka

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jsem v podniku zahraničního obchodu na úseku majetkových účastí v zahraničí, později po složení odborné justiční zkoušky jsem byla téměř 25 let soudkyní, a to nejprve  na Obvodním soudě pro Prahu 1, později na Městském soudě v Praze.

Jsem specialistkou na právo obchodních korporací, družstev a společenství vlastníků jednotek. Prošla jsem výcvikem v mediaci a nyní působím jako mediátorka zejména v oblasti své specializace.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se

Mgr. Tereza Maloňová
akreditovaná mediátorka, lektorka mediace a vedoucí mediační kanceláře

Vystudovala jsem magisterské studium obor právo. Můj osobní komplexní zájem o právo, psychologii a lidské životy mě přivedl k disciplíně mediace, které si nesmírně vážím.

Absolvovala jsem komplexní studium akademie anglosaské mediace ve Škole mediace u Ing. Kateřiny Bělkové.

V mediační kanceláři Ing. Kateřiny Bělkové se mimo mediace pečlivě starám o plynulý chod a organizaci kanceláře a o aktivní komunikaci s klienty.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany ji hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se