KOUČING

Koučing je jednou z nejčinnějších forem práce s jednotlivci i skupinami. Koučování směřuje přímo ke změně myšlení a postojů lidí. Dokáže pomáhat v rozvoji osobnosti člověka a tím zajišťovat hluboké a trvalé změny ve výkonnosti a celkové profesionalitě. Pomáhá tam, kde nestačí doplnit znalosti a dovednosti, ale je třeba vytvářet nové pohledy, postoje, překonávat vnitřní osobní bariéry jako je například strach nebo nízká sebedůvěra, rozvinout svoji kreativitu, přicházet na nové nápady a možnosti jak věci dělat lépe, efektivněji.


Pokud pravidelně ve firmě s koučem probíhá koučování, je to znát na osobních výkonech, na změně firemní kultury, směrem k větší zodpovědnosti, podnikavosti a samostatnosti lidí uvnitř společnosti.

Objednejte si koučing

Cena: 3 000,- Kč za hodinu
Požaduji službu v cizím jazyce