Supervize

Kateřina Bělková - koučka, zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka, facilitátorka, expertka na komunikaci a vyjednávání


Pravidelná supervize mediátora zvyšuje hodnotu práce pro klienty, upevňuje stanovené procesy a standardy mediace.

Všichni moji mediátoři pracují pod mou pravidelnou supervizí a intervizí a kontinuálně si tak zvyšují své osobnostní a profesionální kompetence a dovednosti.

Další službou, kterou nabízím již praktikujícím mediátorům, je supervize, na kterou se můžete objednat.

Cena služby: 3 000,-Kč za každou započatou hodinu

Co vám práce pod supervizí přinese

  • supervize podporuje a vede ke zlepšování vašich mediačních schopností a dovedností
  • zvědomění si efektivnějších mediačních procesů
  • umožňuje vám další mediační profesní rozvoj
  • pomůže vám zlepšovat kvalitu vašich mediačních služeb