SUPERVIZE

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Členové mého mediátorského týmu podstupují pravidelnou a intenzivní supervizi, kterou považuji za důležitou součást dalšího profesního rozvoje a nástroj k zajištění vysoké kvality služeb pro klienty. Supervize podporuje a vede ke zlepšování komunikačních dovedností, uvědomění si vlastní profesní pozice a přínosu v pracovním kolektivu a tím i k zlepšení efektivity práce, aby klienti získali nejvyšší kvalitu služeb.

Supervize poskytuji i mediátorům mimo můj tým, kteří si chtějí rozšířit a upevnit své mediátorské kompetence.