AKTUÁLNĚ NEFUNGUJE POŠTOVNÍ SLUŽBA NAŠEHO POSKYTOVATELE, PROTO NENÍ MOŽNÉ PŘIJÍMAT A ODESÍLAT EMAILY. NA VAŠE EMAILY BUDEME REAGOVAT CO NEJDŘÍVE PO OPĚTOVNÉM SPUŠTĚNÍ SLUŽBY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

SEMINÁŘ: TEORIE CITOVÉ VAZBY - KLÍČ K SOBĚ I DRUHÝM

MÁM ZÁJEM O SEMINÁŘ

21.9.2020 od 17:00 - 20:00

Propozice semináře, který proběhne 21.9.2020

Časové rozmezí:21.9.2020 v čase od 17:00 do 20:00
Místo konání:Na Pěšinách 89/66, 182 00 Praha 8-Kobylisy
Cena semináře:500,-Kč za osobu

Na semináři budeme hovořit o těchto tématech:

Teorie attachmentu (citové vazby) představuje významnou kapitolu ve vývojové psychologii. Vše odstartoval anglický psychiatr John Bowlby (1907 - 1990), který byl požádán o zprávu k psychickému stavu dětí, jež za druhé světové války během náletů na Londýn byly odloučeny od rodičů, buď přechodně, či navždy. Zpráva odhalila, že v raném věku nestačí pokrýt fyzické potřeby dětí, ale že je také třeba, aby děti kontinuálně zažívaly bezpečí vztahu s blízkou osobou (nejčastěji matkou).

Teorie potvrzená praxí vychází z poznání, že každý novorozenec přichází na svět s hlubokou potřebou vztahu. Hned od narození velmi delikátními signály projevuje svou schopnost jedinečný, hluboký a trvalý citový vztah navázat, a to nejprve se svou primární pečující osobou, tedy nejčastěji s matkou. Velmi záleží na tom, jak je matka k této potřebě svého potomka vnímavá a jak je v rodině s touto vrozenou potřebou dítěte zacházeno. Když je matka na dítě vyladěná, její péče je přiměřeně láskyplná a její chování stabilní, pak se v mozku dítěte ukládá základní informace, že být ve vztahu s jiným člověkem je bezpečné a obohacující. Když jsou podmínky pro vytvoření této první prototypní vazby pro dítě nějak nevýhodné nebo dokonce nebezpečné, může dojít k narušení s mnoha negativními důsledky pro jeho příští život.

Protože jde o základ našeho emočního uspořádání, attachment předurčuje téměř každou naši životní situaci. Jde o naši - dokud si ji např. skrze psychoterapii nezvědomíme - nevědomou strategii, která se automaticky aktivuje, kdykoliv jsme ve stresu nebo v pocitu ohrožení, ve fyzickém vyčerpání, v nemoci, v čase vývojových a jiných krizí, v etapách zásadních životních změn. Mimořádnou silou se projevuje v našich párových vztazích a také při vstupu do rodičovství.  A naopak, přes své problémy v párovém vztahu a v rodičovství se vždy dostáváme k problematice svého osobního attachmentu, do svého raného dětství i k dějinám rodů a k individuálním historiím matky a otce, z nichž pocházíme. Pochopit svůj attachment znamená najít klíč k vlastní psychice.

Seminář chce představit teorii citové vazby a ilustrovat ji na několika kazuistikách. Zamyslíme se nad attachmentem v párové terapii a nad jeho významem pro rodičovství a mezigenerační přenos. Chybět nebude zamyšlení, zda „poruchou“ attachmentu může trpět také společnost, a zda v určitých podmínkách může být nejistá vazba výhodnější pro kvalitu přežití než vazba jistá, tradičně považovaná za tu „správnou“. Zároveň si každý příchozí bude moci pro sebe udělat přibližnou představu, jaká je právě jeho citová vazba a zda mu v životě spíš pomáhá nebo škodí.

PhDr. Eva Lábusová

Přednáší: PhDr. Eva Lábusová

PhDr. Eva Labusová se věnuje poradenství, psychoterapii, publicistice a vzdělávání se zaměřením na párové vztahy, rodičovství a propojování psychoterapie a spirituality. S manželem Davidem mají tři dcery. S nejstarší Alžbětou a ve spolupráci s nakladatelstvím Triton připravily pro český knižní trh tři publikace švýcarsko-americké psycholožky Alethy Solterové, týkající se tzv. vědomého rodičovství (www.awareparenting.com), důležitosti attachmentu, interakce matky a dítěte v raném věku a významu dětského pláče a vzdoru. Více na www.evalabusova.cz