SEMINÁŘ: ATTACHMENT – KLÍČ K SOBĚ I DRUHÝM

MÁM ZÁJEM O SEMINÁŘ

21.9.2020 od 17:00 - 20:00

Propozice semináře, který proběhne 21.9.2020

Časové rozmezí:21.9.2020 v čase od 17:00 do 20:00
Místo konání:Na Pěšinách 89/66, 182 00 Praha 8-Kobylisy
Cena semináře:500,-Kč za osobu
Komu je siminář určen:určený profesionálům pracujícím s páry, ale i všem, kdo se chtějí více dozvědět o skryté dynamice harmonických nebo konfliktních párových vztahů

Na semináři budeme hovořit o těchto tématech:

Ačkoliv se současná manželství povětšinou rodí ze svobodného rozhodnutí, a nikoliv už pod tlakem vnějších okolností, přesto se dřív nebo později většina ocitá v krizi. Partneři se vzájemně obviňují, že už si nedávají, co původně od vztahu čekali. Naříkají, že ten druhý se proměnil a že všední život bok po boku za moc nestojí. Až potud se manželské karamboly jeden druhému podobají. Co bývá rozdílné, je postoj k řešení nastalé situace. Jaké jsou nejčastější příčiny rozpadu párových vztahů? Co může být prevencí a léčbou tendence mnoha párů urychleně řešit vztahové problémy rozchodem? Dá se nějak předem poznat, nakolik se člověk hodí či nehodí pro manželství? Prozatím méně známou a skrytou skutečností, která však velmi podstatně ovlivňuje prosperitu vztahu, je souvislost attachmentu (= citové vazby) každého z partnerů a z ní vyplývající základní obranné životní strategie, kterou si v dětství všichni nevědomě osvojujeme v soužití s našimi primárními pečovateli pro vytvoření svého pocitu základního bezpečí. Tato strategie však v dospělosti často bývá nefunkční či dokonce silně poškozující. Seminář chce odpovědět např. na následující otázky:

  • Co je attachment a jaké jeho typy rozlišujeme?
  • Co všechno v našem životě ovlivňuje?
  • Jak se jeho případné poruchy projevují v párových vztazích?
  • Lze taková narušení hojit?
  • Je na místě attachmenty partnerů zohledňovat v odborné práci s jejich párovými konflikty a krizemi?

Téma attachmentu je obzvlášť aktuální v době, kdy hledáme cesty k bezpečnému, efektivnímu rodičovství, které pomáhá uzdravovat mezigeneračně předaná citová zranění a podporuje sebepřijetí, vzájemnost a vztahovou prosperitu.

Zveme Vás na setkání, které chce přinést k tématu attachmentu základní informace a odpovědět na otázky účastníků. Každý dostane příležitost popřemýšlet i o své vlastní nevědomé vztahové strategii, která nám toho v životě ovlivňuje víc než často tušíme.

PhDr. Eva Lábusová

Přednáší: PhDr. Eva Labusová

PhDr. Eva Labusová se dlouhodobě věnuje poradenství a publicistice v oblasti rodičovství a párových, resp. rodinných vztahů. Pořádá přednášky a semináře pro odborníky i veřejnost. S dcerou Alžbětou ve spolupráci s nakladatelstvím Triton připravily pro český knižní trh čtyři publikace švýcarsko-americké psycholožky a zakladatelky tzv. vědomého rodičovství Alethy Solterové. Knihy se týkají důležitosti rané interakce matky a dítěte, významu dětského pláče a vzdoru, nového pohledu na odměny a tresty ve výchově a také přínosu na citovou vazbu zaměřených her a hraní.

Více na www.evalabusova.cz  

Kontakt: eva.labusova@seznam.cz