Mediace (rodinná mediace, obchodní mediace, komunitní mediace)

2 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem.

1 000 Kč
Košík není nakonfigurován.
  • Mediace je specifický způsob řešení sporů za pomoci mediátora, o který můžete kdykoliv požádat sami nebo vám může být nařízena soudem. Jedná se o profesionálně vedený, moderovaný proces, jehož výsledkem je mediační dohoda.