Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Jsem odborník na dohody

Jsem mediátorka, koučka a lektorka. Mým osobním posláním je doprovázet lidi v jejich vztazích, firmy v jejich podnikání a usnadňovat jejich dohody, aby se mohli rozvíjet a růst podle svých vlastních přání, potřeb, podmínek a možností.

V čem jsem výjimečná

 

Mám ke své práci respektující, osobitý a efektivní přístup. Pečlivě se starám o vysokou míru dohodovosti a spokojenosti mých klientů, kterým poskytuji svou plnou přidanou hodnotu.

Kateřina Bělková

Co dělám

MEDIACE

Mediace je specifický způsob řešení sporů za pomoci mediátora, o který můžete kdykoliv požádat sami nebo vám může být nařízen soudem. Jedná se o profesionálně vedený, moderovaný proces, jehož výsledkem je mediační dohoda.

KOUČINK

Koučink je individuální způsob vedení, který je založený na vašem potenciálu, způsobech myšlení, hodnotách a prioritách, vedený osobně nebo přes Skype. Přátelským a angažovaným přístupem kouče je vám poskytována pomoc, podpora, vedení a motivace.

PÁROVÉ PORADENSTVÍ

Poskytuji služby párového poradenství.

KONZULTACE

Poskytuji konzultační služby.