Můj tým

Jako mediátorka mám tým spolupracovníků, na něž se mohu spolehnout. To mi umožňuje, abych zajistila dostupnost služeb pro všechny skupiny klientů. Všichni členové mého týmu se vzdělávají a zdokonalují v mediaci a současně procházejí supevizí, aby byla zajištěna vysoká kvalita všech služeb. Přestože se v mediaci pohybují spíše ženy, mohu v případě potřeby, nebo na vyžádání, nabídnout i genderově vyvážený tým mediátorů.

Ing. Svatava Bilová
vedoucí mediační kanceláře / koordinátorka

Na své pozici zajišťuji administrativní chod mediační kanceláře Ing. Kateřiny Bělkové. Koordinuji správu a organizaci kanceláře, organizuji schůzky a mediační setkání, komunikuji s klienty a institucemi. 

Vystudovala jsem provozně ekonomickou fakultu na Žilinské univerzitě v Žilině na Slovensku. Jsem akreditovanou lektorkou vzdělávání dospělých a absolvovala jsem výcvik v koučování". Mediace mne zajímá z pohledu vzájemných souvislostí.

Mgr. Kristýna Holíková, M.A.
zapsaná mediátorka

Jsem jednou z mála mediátorek v ČR s vysokoškolským titulem z mediace, který jsem získala na univerzitě v německém Frankfurtu nad Odrou. Složila jsem zkoušku mediátora a zkoušku rodinné mediace a stala se tak mediátorkou zapsanou v seznamu mediátorů.

Mám bohaté zkušenosti s mediacemi z různých odvětví: rodinná mediace, obchodní či komunitní. Specializuji se na mediace s mezinárodním prvkem. Mediaci také školím. Mluvím česky, anglicky, německy a holandsky.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 2 000,- Kč, strany hradí napůl.

Mgr. Jan Valoušek
akreditovaný mediátor

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně. Pracoval jsem nejprve ve veřené správě a později vykonával advokátní praxi se zaměřením na obchodní právo. Absolvoval jsem výcvik v mediaci, který jsem zakončil státní zkouškou mediátora. Abych pochopil širší souvislosti mediace, zapojil jsem se do psychoterapeutického výcviku.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany hradí napůl.

JUDr. Ivana Zelníčková
akreditovaná mediátorka

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jsem v podniku zahraničního obchodu na úseku majetkových účastí v zahraničí, později po složení odborné justiční zkoušky jsem byla téměř 25 let soudkyní, a to nejprve  na Obvodním soudě pro Prahu 1, později na Městském soudě v Praze.

Jsem specialistkou na právo obchodních korporací, družstev a společenství vlastníků jednotek. Prošla jsem výcvikem v mediaci a nyní působím jako mediátorka zejména v oblasti své specializace.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany hradí napůl.

Lucie Rožková
akreditovaná mediátorka

Prakticky celý život se věnuji práci práci s lidmi. Jsem lektorkou pro vzdělávání dospělých a také koučkou pro jednotlivce i páry. Absolvovala jsem výcvik mediace a jako akreditovaný mediátor se věnuji zejména školním mediacím a peer mediacím.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany hradí napůl.