Změň svůj komunikační kód - kurz komunikační a vztahové gramotnosti

Popis

Organizace kurzu
Časové rozmezí:1 - 2 dny, cca 09:00 – 16:30
Místo konání:ve vaší firmě nebo u nás ve Škole mediace Na Pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy
Lektorka kurzu:Kateřina Bělková, koučka, zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka, facilitátorka, expertka na komunikaci a vyjednávání
Cena kurzu:dle individuální dohody

Propozice kurzu

 • jedná se o speciální kurz komunikační zručnosti a vědomě řízených mezilidských interakčních dovedností
 • seznámíte se s praktickým a smysluplným teoretickým základem komunikace a naslouchání
 • budete umět rozeznávat faulovou komunikaci od správné komunikace a budete se ji aktivně učit
 • budete znát velké množství otevřených, přímých a asertivních komunikačních technik
 • seznámíte se s komplexem efektivních komunikačních dovednostní – verbálních i neverbálních
 • naučíte se čistě obsahově, informačně a empaticky naslouchat
 • rozvinete svou emoční inteligenci a naučíte se empatické sdělování bez zraňování citů druhého
 • zvládnete řídit pochody své mysli, naučíte se techniky sebeprosazení, ovládnete osobní seberegulaci a vědomě začnete řídit tok svých reakcí
 • zvědomíte si velké množství stereotypních způsobů smýšlení, zautomatizovaného jednání, vzorcových reakcí a programových činností

Propozice kurzu

 • rozvinete svou emoční inteligenci a naučíte se empatické sdělování bez zraňování citů druhého
 • naučíte se speciálně pracovat s emocemi
 • budete umět tvořit, budovat a opečovávat vaše mezilidské vztahy
 • porozumíte hlavním zákonitostem ve vašich vztazích
 • seznámíte se s hlavními etapami, prioritami a zaměřenostmi v jednotlivých fázích života
 • instantně poznáte destruktivní strategie chování lidí v konfliktu a nahradíte je těmi správnými
 • naučíte se řízeně vést konflikty
 • dozvíte se, jak si vyjednat, cokoliv, co potřebujete
 • zodpovím vám všechny vaše dotazy ohledně komunikace, emocí, konfliktů a vztahů