Aktuálně máme výpadek poštovní služby, proto nelze přijímat vaše emaily a nebudou tyto emaily k nám doručeny. Prosím kontaktujte nás na tel. čísle 731 566 166.

ŠKOLA ŠŤASTNÝCH VZTAHŮ

Ing. Kateřina Bělková

zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Jsem úspěšná rodinná mediátorka a koučka. Mou dlouholetou odbornou praxí a statistickými zkušenostmi tisíců lidských příběhů odvíjejícími se denně před mýma očima, jsem rozpoznala, definovala a pojmenovala stovky vztahových zákonitostí, principů, vzorců a klíčů ke šťastným vztahům, které každodenně předávám svým klientům v těžkých časech.

Protože co nás dělá v životě opravdu nejvíce šťastnými? No samozřejmě, že šťastné, naplněné, rozvinuté, vyzrálé, vědomé, ohleduplné, respektující a kvalitní vztahy. Dlouho mi v hlavě dozrávala moje vize Školy šťastných vztahů, kde budu všechny vztahové zákonitosti lidi učit již dávno před vznikem jejich problémů preventivně. Kde budu lidi pravidelně a průběžně dovzdělávat v různých specializačních zaměřeních a celoživotně je doprovázet a rozvíjet v jejich různorodých vztazích. Nechci přicházet s nabídkou pomoci až ve složitých destrukčních fázích, kdy se lidé ve vztazích topí, trápí nebo dokonce už bolestně trýzní.

Z pohledu odborníka, který do lidských vztahových peripetií přichází často až téměř ve fázi destrukce vztahů, jsem nashromáždila obrovské množství analytických podkladů a poznatků, jak s lidmi v životě opravdu správně zacházet, jak dobře komunikovat. naslouchat a jednat, jak se umět dohodnout, jak trvale smýšlet o životních hodnotách, jak vědomě přemýšlet, uvažovat a fungovat ve vztazích, jak si pečlivě hlídat kvalitu svého života. Vím, jak se dobře vztahovat a spokojeně fungovat v partnerství, rodině, rodičovství, přátelství, v práci, v businessu, či v komunitě. Už nechci tak často vyslechnout nyní snad denně slyšenou větu: ,,Proboha, kdybych to byl býval věděl, kdyby mi kdokoliv o těchto principech řekl, kdybych mohl s někým ty důsledky a následky předem probrat, kdybych se někde v těch komplexních vztahových zákonitostech mohl vzdělávat, nikdy by se mi to v mém životě nestalo a nedělo, nikdy bych tak nemluvil, nereagoval, nevolil, nerozhodoval se, nejednal, nechoval se či takto nežil!"

A tak postupně vznikala v mé hlavě vize Školy šťastných vztahů. V ní lidi tematicky vzdělávám, pořádám semináře, webináře, kurzy, výcviky a setkání na velmi zajímavá, konkrétní témata. Spolupracuji s dalšími odborníky na přesně zaměřených specializačních vztahových kurzech, které se ve Škole šťastných vztahů budou také realizovat.

KALENDÁŘ WEBINÁŘŮ

2905
Téma: Co je to v přírodním stvoření za sílu, která umírá, tlí, a po období Velkého…
LOGO | Mediace | Ing. Kateřina Bělková | zapsaná mediátorka | zapsaná rodinná mediátorka
1206

Kurz mediace (8 hodin informací)

12.6. 2020 09:00Na Pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy | Možnost také ONLINE účasti
Cena kurzu: 990,-Kč
LOGO | Mediace | Ing. Kateřina Bělková | zapsaná mediátorka | zapsaná rodinná mediátorka
1009
ZCELA ZDARMA Dozvíte se jak a proč je důležité změnit svůj komunikační kód.
1709

Kurz Šťastného partnerství (pro páry)

17.9. 2020 18:00 - 1.10. 2020Na Pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy
Cena: 3900,-Kč pro pár
PhDr. Eva Lábusová
2109

Seminář na téma: TEORIE CITOVÉ VAZBY - klíč k sobě i druhým

21.9. 2020 17:00Na Pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy
Teorie attachmentu (citové vazby) představuje významnou kapitolu ve vývojové psychologii. Vše odstartoval anglický psychiatr John Bowlby…
1610

Víkendový retreat - "Jak tvořit šťastné partnerství"

16.10. 2020 20:00 - 18.10. 2020Vila Bulharská, Teplice
Kurzovné + ubytování + plná penze: 9 900,-Kč pro pár