AKTUÁLNĚ NEFUNGUJE POŠTOVNÍ SLUŽBA NAŠEHO POSKYTOVATELE, PROTO NENÍ MOŽNÉ PŘIJÍMAT A ODESÍLAT EMAILY. NA VAŠE EMAILY BUDEME REAGOVAT CO NEJDŘÍVE PO OPĚTOVNÉM SPUŠTĚNÍ SLUŽBY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

ŠKOLA ŠŤASTNÝCH VZTAHŮ

Ing. Kateřina Bělková

zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Jsem úspěšná rodinná mediátorka a koučka. Mou dlouholetou odbornou praxí a statistickými zkušenostmi tisíců lidských příběhů odvíjejícími se denně před mýma očima, jsem rozpoznala, definovala a pojmenovala stovky vztahových zákonitostí, principů, vzorců a klíčů ke šťastným vztahům, které každodenně předávám svým klientům v těžkých časech.

Protože co nás dělá v životě opravdu nejvíce šťastnými? No samozřejmě, že šťastné, naplněné, rozvinuté, vyzrálé, vědomé, ohleduplné, respektující a kvalitní vztahy. Dlouho mi v hlavě dozrávala moje vize Školy šťastných vztahů, kde budu všechny vztahové zákonitosti lidi učit již dávno před vznikem jejich problémů preventivně. Kde budu lidi pravidelně a průběžně dovzdělávat v různých specializačních zaměřeních a celoživotně je doprovázet a rozvíjet v jejich různorodých vztazích. Nechci přicházet s nabídkou pomoci až ve složitých destrukčních fázích, kdy se lidé ve vztazích topí, trápí nebo dokonce už bolestně trýzní.

Z pohledu odborníka, který do lidských vztahových peripetií přichází často až téměř ve fázi destrukce vztahů, jsem nashromáždila obrovské množství analytických podkladů a poznatků, jak s lidmi v životě opravdu správně zacházet, jak dobře komunikovat. naslouchat a jednat, jak se umět dohodnout, jak trvale smýšlet o životních hodnotách, jak vědomě přemýšlet, uvažovat a fungovat ve vztazích, jak si pečlivě hlídat kvalitu svého života. Vím, jak se dobře vztahovat a spokojeně fungovat v partnerství, rodině, rodičovství, přátelství, v práci, v businessu, či v komunitě. Už nechci tak často vyslechnout nyní snad denně slyšenou větu: ,,Proboha, kdybych to byl býval věděl, kdyby mi kdokoliv o těchto principech řekl, kdybych mohl s někým ty důsledky a následky předem probrat, kdybych se někde v těch komplexních vztahových zákonitostech mohl vzdělávat, nikdy by se mi to v mém životě nestalo a nedělo, nikdy bych tak nemluvil, nereagoval, nevolil, nerozhodoval se, nejednal, nechoval se či takto nežil!"

A tak postupně vznikala v mé hlavě vize Školy šťastných vztahů. V ní lidi tematicky vzdělávám, pořádám semináře, webináře, kurzy, výcviky a setkání na velmi zajímavá, konkrétní témata. Spolupracuji s dalšími odborníky na přesně zaměřených specializačních vztahových kurzech, které se ve Škole šťastných vztahů budou také realizovat.

KALENDÁŘ WEBINÁŘŮ

LOGO | Mediace | Ing. Kateřina Bělková | zapsaná mediátorka | zapsaná rodinná mediátorka
1009
ZCELA ZDARMA Dozvíte se jak a proč je důležité změnit svůj komunikační kód.
1709

Kurz Šťastného partnerství (pro páry)

17.9. 2020 18:00 - 1.10. 2020Na Pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy
Cena: 3900,-Kč pro pár
PhDr. Eva Lábusová
2109

Seminář na téma: TEORIE CITOVÉ VAZBY - klíč k sobě i druhým

21.9. 2020 17:00Na Pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy
Teorie attachmentu (citové vazby) představuje významnou kapitolu ve vývojové psychologii. Vše odstartoval anglický psychiatr John Bowlby…
1610

Víkendový retreat - "Jak tvořit šťastné partnerství"

16.10. 2020 20:00 - 18.10. 2020Vila Bulharská, Teplice
Kurzovné + ubytování + plná penze: 9 900,-Kč pro pár