ŠKOLA ŠŤASTNÝCH VZTAHŮ

Ing. Kateřina Bělková

zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Jsem rodinná mediátorka a koučka. Mou dlouholetou odbornou praxí a statistickými zkušenostmi tisíců lidských příběhů odvíjejícími se denně před mýma očima, jsem rozpoznala, definovala a pojmenovala stovky vztahových zákonitostí, principů, vzorců a klíčů ke šťastným vztahům, které každodenně předávám svým klientům v těžkých časech.

Protože co nás dělá v životě opravdu nejvíce šťastnými? No samozřejmě, že šťastné, naplněné, rozvinuté, vyzrálé, vědomé, ohleduplné, respektující a kvalitní vztahy. Dlouho mi v hlavě dozrávala moje vize Školy šťastných vztahů, kde budu všechny vztahové zákonitosti lidi učit již dávno před vznikem jejich problémů preventivně. Kde budu lidi pravidelně a průběžně dovzdělávat v různých specializačních zaměřeních a celoživotně je doprovázet a rozvíjet v jejich různorodých vztazích. Nechci přicházet s nabídkou pomoci až ve složitých destrukčních fázích, kdy se lidé ve vztazích topí, trápí nebo dokonce už bolestně trýzní.

Z pohledu odborníka, který do lidských vztahových peripetií přichází často až téměř ve fázi destrukce vztahů, jsem nashromáždila obrovské množství analytických podkladů a poznatků, jak s lidmi v životě opravdu správně zacházet, jak dobře komunikovat. naslouchat a jednat, jak se umět dohodnout, jak trvale smýšlet o životních hodnotách, jak vědomě přemýšlet, uvažovat a fungovat ve vztazích, jak si pečlivě hlídat kvalitu svého života. Vím, jak se dobře vztahovat a spokojeně fungovat v partnerství, rodině, rodičovství, přátelství, v práci, v businessu, či v komunitě. Už nechci tak často vyslechnout nyní snad denně slyšenou větu: ,,Proboha, kdybych to byl býval věděl, kdyby mi kdokoliv o těchto principech řekl, kdybych mohl s někým ty důsledky a následky předem probrat, kdybych se někde v těch komplexních vztahových zákonitostech mohl vzdělávat, nikdy by se mi to v mém životě nestalo a nedělo, nikdy bych tak nemluvil, nereagoval, nevolil, nerozhodoval se, nejednal, nechoval se či takto nežil!"

A tak postupně vznikala v mé hlavě vize Školy šťastných vztahů. V ní lidi tematicky vzdělávám, pořádám semináře, webináře, kurzy, výcviky a setkání na velmi zajímavá, konkrétní témata. Spolupracuji s dalšími odborníky na přesně zaměřených specializačních vztahových kurzech, které se ve Škole šťastných vztahů budou také realizovat.

KALENDÁŘ WEBINÁŘŮ

LOGO | Mediace | Ing. Kateřina Bělková | zapsaná mediátorka | zapsaná rodinná mediátorka
0609

Mediační workshop (2 hodiny nabité informacemi)

6.9. 2021 17:00ONLINE živá účast
Cena workshopu: 390,-Kč
LOGO | Mediace | Ing. Kateřina Bělková | zapsaná mediátorka | zapsaná rodinná mediátorka
1101

Mediační workshop (2 hodiny nabité informacemi)

11.1. 2022 17:00ONLINE živá účast
Cena workshopu: 390,-Kč