AKTUÁLNĚ NEFUNGUJE POŠTOVNÍ SLUŽBA NAŠEHO POSKYTOVATELE, PROTO NENÍ MOŽNÉ PŘIJÍMAT A ODESÍLAT EMAILY. NA VAŠE EMAILY BUDEME REAGOVAT CO NEJDŘÍVE PO OPĚTOVNÉM SPUŠTĚNÍ SLUŽBY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

ROZHOVOR PRO ČASOPIS "VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ"

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Kdybychom spolu vedly rozhovor do jiného časopisu, těžko bych se rozhodovala, zda mediaci mám zařadit do právního, obchodního či psychologického poradenství, nebo snad do pestrých životních příběhů. Kam byste ji zařadila Vy sama?

Podle mne patří do všech těchto rubrik, stejně tak jako mediace se může prolínat celým lidským životem a není nutné ji vnímat jako něco exotického, nebo až magického, protože je v jádru vlastně zcela použitelná jako nástroj při jakémkoliv sporu či konfliktu napříč celou společností.

Zmínila jste mediaci, to není v podmínkách České republiky obvyklá věc. Co je mediace?

Mediace je dobrovolné mimosoudní řešení sporů za pomoci třetí nezávislé osoby, tedy mediátora. Mediátor stranám pomáhá komunikovat a pomáhá jim v překonávání překážek při hledání řešení. Řešení nalézají nakonec samy strany, neboť strany nejlépe znají svou situaci, podmínky, potřeby, očekávání a možnosti. Mediátor jim v tom velmi obratně napomáhá.

K čemu je mediace dobrá a jaké přínosy může mít pro účastníky?

Hlavními výhodami mediace, ve srovnání se soudním řízením, je rychlost, diskrétnost a ekonomičnost řešení sporu. Úspěšná mediace končí uzavřením mediační dohody, na níž se shodnou všechny strany. Všechny strany dohody tak mohou být spokojeny a uzavřená dohoda nemá poražených. Lze předpokládat, že dohoda bude dlouhodobě dodržována bez nutnosti úprav.

Jaké situace nebo problémy lze prostřednictvím mediace řešit?

Obecně se mediace využívá pro řešení sporů, které vzniknou z pracovněprávních vztahů, obchodních vztahů, odběratelsko-dodavatelských vztahů ale také z občanskoprávních vztahů, jako jsou sousedská práva nebo nájem a podobně. Prostřednictvím mediace je též možné řešení i jiných konfliktů, které nemusejí ani být právním sporem, který by byl řešen před soudem. Je jen na vůli stran, jakou záležitost mediátorovi předloží se žádostí o asistenci při jejich jednání a možné dohodě. Překvapivě totiž hlavním aktérem mediace není mediátor sám, nýbrž strany, které se mediace účastní.

Kdo je mediátor?

Především odborník na vyjednávání a profesionální komunikátor. Má rozsáhlé odborné znalosti z mediace a vyjednávání, ale především umí naslouchat a navazovat komunikaci tam, kde v důsledku nepochopení už není nebo je již zablokována v efektivitě.

Jak mohou využít mediaci třeba právě naše družstva?

Družstva jsou podnikající subjekty jako každé jiné firmy, a ty obchodní mediaci hojně využívají napříč celou společností. Často užitečně v rámci pracovně-právních vztahů, spory s dodavateli, odběrateli, družstevníky či akcionáři, často jsem obsazována do funkce facilitátorky různých zájmových sporů uvnitř družstev, někdy do úplně soukromých konfliktů uvnitř firmy nebo z firmy ven.

Jak se dá mediace objednat či zařídit, obzvlášť pokud druhá strana o ní nic neví nebo ji nechce?

Mediaci zpravidla iniciuje jedna strana, tu druhou mediátor sám osloví, nebo ji první strana sama druhé rovnou nabídne. Zhruba šest let také platí zákon o mediaci, která je soudy velmi hojně využívána, může ji sama strana u soudu taktéž iniciovat, kdy soudy zpravidla vždy tomuto požadavku rádi vyhoví, pokud ji rovnou nenařídí samy. Mnoho obchodních společností, včetně družstev, již automaticky v současné době využívá služby firemního mediátora napřímo, rovnou a trvale, po velmi dobrých zkušenostech, které jim mediace obratem přinesla.

V čem je mediace výhodná a proč si ji objednat?

Mediace šetří peníze, čas, energii věnovanou soudům, a zároveň smysluplně ošetřuje a napravuje vztahy. Je velmi prospěšná tam, kde je třeba zachovat dobré vazby a společnou budoucnost v jakémkoliv výhodném uspořádání. V případě zájmu navštivte internetové stránky www.katerinabelkova.cz nebo mi můžete zatelefonovat na číslo 731 566 166.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor připravila Jana Henychová

Uveřejněno v časopisu Výrobní družstevnictví 1/2019