Mediace | Obchodní mediace do 1 milionu korun

3 000,- Kč/za započatou hodinu | strany hradí rovným dílem

1 500 Kč
Košík není nakonfigurován.
  • Mediace je specifický způsob řešení sporů za pomoci mediátora, o který můžete kdykoliv požádat sami nebo vám může být nařízena soudem. Jedná se o profesionálně vedený, moderovaný proces, jehož výsledkem je mediační dohoda.