Mediace (obchodní mediace, sousedská mediace)

1 000,- Kč/za započatou hodina | strany hradí rovným dílem

500 Kč
Košík není nakonfigurován.
  • Mediace je specifický způsob řešení sporů za pomoci mediátora, o který můžete kdykoliv požádat sami nebo vám může být nařízena soudem. Jedná se o profesionálně vedený, moderovaný proces, jehož výsledkem je mediační dohoda.