PRŮBĚH MEDIACE

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

"Mediátor je povinen podle Zákona o mediaci zachovávat absolutní mlčenlivost"

"O mediaci můžete požádat sami nebo vám může být nařízena prostřednictvím soudu či OSPOD tzv. první sekání s mediátorem"