MŮJ TÝM

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Mediace - můj tým

Jako mediátorka mám tým spolupracovníků, na něž se mohu spolehnout. To mi umožňuje, abych zajistila dostupnost služeb pro všechny skupiny klientů. Všichni členové mého týmu se vzdělávají a zdokonalují v mediaci a současně procházejí supevizí, aby byla zajištěna vysoká kvalita všech služeb. Přestože se v mediaci pohybují spíše ženy, mohu v případě potřeby, nebo na vyžádání, nabídnout i genderově vyvážený tým mediátorů. 

Lenka Sitná

Mgr. Lenka Sitná
zapsaná mediátorka, advokátka

Od roku 2004 působím v advokacii, advokátní zkoušku jsem složila v roce 2008. V rámci své advokátní praxe jsem se často setkávala se situacemi, kdy konflikt dvou stran bránil nalezení nejlepšího řešení pro obě strany, což mě přivedlo k mediaci. Po zhruba dvouleté přípravě jsem úspěšně složila zkoušku a stala se zapsanou mediátorkou. Mediace je nyní mou hlavní činností a věnuji se jí aktivně ve všech oblastech. O prohloubení znalostí v oboru se snažím prostřednictvím dalšího vzdělávání v oblasti mediace a psychologie.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se

Mgr. Kristýna Holíková, M.A.
zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Jsem jednou z mála mediátorek v ČR s vysokoškolským titulem z mediace, který jsem získala na univerzitě v německém Frankfurtu nad Odrou. Složila jsem zkoušku mediátora a zkoušku rodinné mediace a stala se tak mediátorkou zapsanou v seznamu mediátorů.

Mám bohaté zkušenosti s mediacemi z různých odvětví: rodinná mediace, obchodní či komunitní mediace. Specializuji se na mediace s mezinárodním prvkem. Mediaci také školím. Mluvím česky, anglicky, německy a holandsky.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 2 000,- Kč, strany hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se

Mgr. Jan Valoušek
zapsaný mediátor

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně. Pracoval jsem nejprve ve veřejné správě a později vykonával advokátní praxi se zaměřením na obchodní právo. Absolvoval jsem výcvik v mediaci, který jsem zakončil státní zkouškou mediátora. Abych pochopil širší souvislosti mediace, zapojil jsem se do psychoterapeutického výcviku.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se

JUDr. Ivana Zelníčková
akreditovaná mediátorka

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jsem v podniku zahraničního obchodu na úseku majetkových účastí v zahraničí, později po složení odborné justiční zkoušky jsem byla téměř 25 let soudkyní, a to nejprve  na Obvodním soudě pro Prahu 1, později na Městském soudě v Praze.

Jsem specialistkou na právo obchodních korporací, družstev a společenství vlastníků jednotek. Prošla jsem výcvikem v mediaci a nyní působím jako mediátorka zejména v oblasti své specializace.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se
Eva Kubištová

Eva Kubištová
vedoucí mediační kanceláře

Koordinuji a zajišťuji hladký chod a správu mediační kanceláře Ing. Kateřiny Bělkové. Komunikuji s klienty a institucemi, organizuji mediační setkání a spravuji agendu všech našich mediátorů.

Zajímám se o mezilidské vztahy, osobnostní rozvoj a díky psychologii, kterou jsem studovala, mám k mediaci velmi blízký vztah. Jsem součástí týmu, který mění lidem život k lepšímu. A jsem na to pyšná.