Veškeré naše služby jsou aktuálně poskytovány telefonicky, případně online formou. Děkujeme za pochopení.

MŮJ TÝM

Kateřina Bělková - zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Jako mediátorka mám tým spolupracovníků, na něž se mohu spolehnout. To mi umožňuje, abych zajistila dostupnost služeb pro všechny skupiny klientů. Všichni členové mého týmu se vzdělávají a zdokonalují v mediaci a současně procházejí supevizí, aby byla zajištěna vysoká kvalita všech služeb. Přestože se v mediaci pohybují spíše ženy, mohu v případě potřeby, nebo na vyžádání, nabídnout i genderově vyvážený tým mediátorů. 

Mgr. Kristýna Holíková, M.A.
zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Jsem jednou z mála mediátorek v ČR s vysokoškolským titulem z mediace, který jsem získala na univerzitě v německém Frankfurtu nad Odrou. Složila jsem zkoušku mediátora a zkoušku rodinné mediace a stala se tak mediátorkou zapsanou v seznamu mediátorů.

Mám bohaté zkušenosti s mediacemi z různých odvětví: rodinná mediace, obchodní či komunitní mediace. Specializuji se na mediace s mezinárodním prvkem. Mediaci také školím. Mluvím česky, anglicky, německy a holandsky.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 2 000,- Kč, strany hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se

Mgr. Jan Valoušek
zapsaný mediátor

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně. Pracoval jsem nejprve ve veřejné správě a později vykonával advokátní praxi se zaměřením na obchodní právo. Absolvoval jsem výcvik v mediaci, který jsem zakončil státní zkouškou mediátora. Abych pochopil širší souvislosti mediace, zapojil jsem se do psychoterapeutického výcviku.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se

JUDr. Ivana Zelníčková
akreditovaná mediátorka

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jsem v podniku zahraničního obchodu na úseku majetkových účastí v zahraničí, později po složení odborné justiční zkoušky jsem byla téměř 25 let soudkyní, a to nejprve  na Obvodním soudě pro Prahu 1, později na Městském soudě v Praze.

Jsem specialistkou na právo obchodních korporací, družstev a společenství vlastníků jednotek. Prošla jsem výcvikem v mediaci a nyní působím jako mediátorka zejména v oblasti své specializace.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se

Mgr. Ivana Kutra
akreditovaná mediátorka

Absolvovala jsem komplexní výcvik mediátora a tato profese mě nadchla. Pomáhat ostatním domluvit se, jakožto možnost či samotný způsob řešení sporů, se pro mne stalo prioritou a zároveň i součástí mého osobnostního a profesního rozvoje.

Co se týče mé pracovní a studijní průpravy - vystudovala jsem Právnickou fakultu MU v Brně a obor Mezinárodní vztahy při FSV UK v Praze. Mám bohatou právní praxi, pracovala jsem jako podniková právnička, advokátka i jako právnička ve státní správě.

Mluvím česky, anglicky a albánsky.

Cena za jednu započatou hodinu mediace je 1 000,- Kč, strany hradí napůl.

Ceník služeb | Objednejte se
Eva Kubištová

Eva Kubištová
vedoucí mediační kanceláře

Koordinuji a zajišťuji hladký chod a správu mediační kanceláře Ing. Kateřiny Bělkové. Komunikuji s klienty a institucemi, organizuji mediační setkání a spravuji agendu všech našich mediátorů.

Zajímám se o mezilidské vztahy, osobnostní rozvoj a díky psychologii, kterou jsem studovala, mám k mediaci velmi blízký vztah. Jsem součástí týmu, který mění lidem život k lepšímu. A jsem na to pyšná.